Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-013105

Adrese:

Krišjāņa Barona iela 10, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 67972419 @ 67972419
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne Siguldas pilsētas vidusskola
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Inga Eglīte

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1853

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

02.03.2006

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

ID: AI_1207

Akreditācijas datums:

12.04.2022

Akreditācijas termiņš:

11.04.2028

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

2011

Sākums:

Siguldas pilsētas vidusskolas bibliotēka jaunā statusā darbojas no 2011.gada septembra pēc Siguldas 2.vidusskolas un Siguldas 3.pamatskolas apvienošanas. Bibliotēkas pamatā ir abu apvienoto skolu bibliotēku krājums, lokalizēts Krišjāņa Barona ielā 10. Bibliotēkas krājums ir sadalīts ēkas divās telpās kā sākumskolas bibliotēka un pamatskolas-vidusskolas bibliotēka.

Darbība:

* Daiļliteratūras, mācību grāmatu, metodiskās literatūras, audiovizuālo izdevumu, periodikas fonda organizēšana, glabāšana, uzturēšana; * Fonda pakāpeniska elektronizēšana Alises programmā (šobrīd pamastskolas - vidusskolas bibliotēkā); * Skolēnu un pedagogu nodrošināšana ar izglītības procesā nepieciešamiem mācību literatūru, kā arī skolēnu, pedagogu un citu skolas darbinieku bibliotekārā apkalpošana, pieejamība bibliotēkas krājumam. * Skolēnus lasīšanai motivējošu aktivitāšu īstenošana - bibliotekārās stundas, informējoši izglītojošas izstādes, individuālās sarunas ar audzēkņiem u.c. * Skolēnu piesaistīšana lietderīgai laika izmantošanai, apmeklējot biblotēku.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:00
Otrdiena 08:00 16:00
Trešdiena 08:00 16:00
Ceturtdiena 08:00 16:00
Piektdiena 08:00 16:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Materiālu izsniegšana lasīšanai mājās Iespieddarbu un citu bibliotēkas krājumos pieejamo materiālu izsniegšana lasīšanai mājās.
2. Lasītavas pakalpojumi Uzziņu izdevumu - enciklopēdiju, rokasgrāmatu, vārdnīcu u.c.izdevumu - tematisko materiālu mapju un kalendārā gada preses izmantošana uz vietas bibliotēkā.
3. Interneta pakalpojumi Datorpakalpojumu izmantošana, printera pieejamība
4. Pasākumi un izstādes Literatūras un lasīšanas popularizējošu izstāžu organižēšana. Bibliotekāro stundu organizēšana un novadīšana.
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Siguldas pilsētas vidusskola Krišjāņa Barona 10, Sigulda Pašvaldības īpašums 1985
Teritorijas kopējā platība (m2):

11597

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

70

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

21

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

1414

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1193

Pārējie:

221

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

10847

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 10847
Pieaugušie 4227
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 6620

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

24348

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

4611

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 24348
Grāmatas 23661
Seriālizdevumi 361
Audiovizuālie resursi 31
Kartogrāfiskie materiāli 106
Nošizdevumi 179
Attēlizdevumi 1
Pārējās krājuma vienības 9
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 12396
Bērnu un jauniešu grāmatas 3686

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

2475

Izslēgto dokumentu kopskaits:

4162

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

37042

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 2475 4162 37042
Grāmatas 2360 4055 35916
Seriālizdevumi 94 576
Audiovizuālie resursi 4 10 156
Kartogrāfiskie materiāli 106 112
Nošizdevumi 2 203
Attēlizdevumi 1
Pārējās krājuma vienības 3 3 78
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 1791 2128 15420
Bērnu un jauniešu grāmatas 264 1204 4919

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Tīmekļvietnes automātiskās tulkošanas iespēja:

Google

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2