Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-013105

Adrese:

Krišjāņa Barona iela 10, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 67972419 @ 67972419
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne Siguldas pilsētas vidusskola
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Inga Eglīte

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1853

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

02.03.2006

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

2846

Akreditācijas datums:

24.03.2014

Akreditācijas termiņš:

25.05.2022

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

2011

Sākums:

Siguldas pilsētas vidusskolas bibliotēka jaunā statusā darbojas no 2011.gada septembra pēc Siguldas 2.vidusskolas un Siguldas 3.pamatskolas apvienošanas. Bibliotēkas pamatā ir abu apvienoto skolu bibliotēku krājums, lokalizēts Krišjāņa Barona ielā 10. Bibliotēkas krājums ir sadalīts ēkas divās telpās kā sākumskolas bibliotēka un pamatskolas-vidusskolas bibliotēka.

Darbība:

* Daiļliteratūras, mācību grāmatu, metodiskās literatūras, audiovizuālo izdevumu, periodikas fonda organizēšana, glabāšana, uzturēšana; * Fonda pakāpeniska elektronizēšana Alises programmā (šobrīd pamastskolas - vidusskolas bibliotēkā); * Skolēnu un pedagogu nodrošināšana ar izglītības procesā nepieciešamiem mācību literatūru, kā arī skolēnu, pedagogu un citu skolas darbinieku bibliotekārā apkalpošana, pieejamība bibliotēkas krājumam. * Skolēnus lasīšanai motivējošu aktivitāšu īstenošana - bibliotekārās stundas, informējoši izglītojošas izstādes, individuālās sarunas ar audzēkņiem u.c. * Skolēnu piesaistīšana lietderīgai laika izmantošanai, apmeklējot biblotēku.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:00
Otrdiena 08:00 16:00
Trešdiena 08:00 16:00
Ceturtdiena 08:00 16:00
Piektdiena 08:00 16:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Materiālu izsniegšana lasīšanai mājās Iespieddarbu un citu bibliotēkas krājumos pieejamo materiālu izsniegšana lasīšanai mājās.
2. Lasītavas pakalpojumi Uzziņu izdevumu - enciklopēdiju, rokasgrāmatu, vārdnīcu u.c.izdevumu - tematisko materiālu mapju un kalendārā gada preses izmantošana uz vietas bibliotēkā.
3. Interneta pakalpojumi Datorpakalpojumu izmantošana, printera pieejamība
4. Pasākumi un izstādes Literatūras un lasīšanas popularizējošu izstāžu organižēšana. Bibliotekāro stundu organizēšana un novadīšana.
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Siguldas pilsētas vidusskola Krišjāņa Barona 10, Sigulda Pašvaldības īpašums 1985
Teritorijas kopējā platība (m2):

11597

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

70

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

21

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

1148

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

814

Pārējie:

334

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

5043

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1518

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

3525

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

13469

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

7003

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 13403
Seriālizdevumi 29
Audiovizuālie resursi 6
Nošizdevumi 12
Attēlizdevumi 17
Pārējie dokumenti 2
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 8337

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

109

Izslēgto dokumentu kopskaits:

806

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

33335

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 109 806 32456
Seriālizdevumi 494
Audiovizuālie resursi 148
Kartogrāfiskie materiāli 6
Nošizdevumi 169
Pārējie dokumenti 30
Elektroniskais krājums (summa) 32
Citi elektroniskie resursi 32
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 1886 173 13384
Bērnu grāmatas 34 79 6337

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Tīmekļvietnes automātiskās tulkošanas iespēja:

Google

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1