Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-013096

Adrese:

Sporta iela 1, Mālpils, Mālpils pag., Siguldas nov., LV-2152

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 67925340 29339218 @ 67925340
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne Siguldas nov., Mālpils vidusskola
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Anda Vecroze

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

4313902967

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

24.07.2013

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1940

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

19.08.2013

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

2412

Akreditācijas datums:

19.03.2021

Akreditācijas termiņš:

18.03.2027

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1982

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:30
Otrdiena 08:00 16:00
Trešdiena 08:00 16:00
Ceturtdiena 08:30 16:00
Piektdiena 08:00 15:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Internets Kopēšana - mācību procesam Printēšana - mācību procesam Laminēšana - mācību procesam Bibliotēkā
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Siguldas novada Mālpils vidusskola Sporta 1, Mālpils, Siguldas nov. Pašvaldības īpašums 1982
Teritorijas kopējā platība (m2):

6017

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

89,5

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

30

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

851

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

379

Pārējie:

472

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

0

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

9435

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

5389

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 9435
Grāmatas 9435
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 5389

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 1
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības 1

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

985

Izslēgto dokumentu kopskaits:

513

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

15243

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 984 513 15242
Grāmatas 984 513 14157
Seriālizdevumi 796
Audiovizuālie resursi 173
Kartogrāfiskie materiāli 71
Nošizdevumi 1
Attēlizdevumi 9
Pārējās krājuma vienības 35
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 1 1
E-grāmatas 1 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 642 474 7303
Bērnu un jauniešu grāmatas 136 4 2024

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda
Krievu valoda
Angļu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Skeneru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1