SIA "Rīgas Tūrisma un radošās indistrijas tehnikums" Preiļu filiāles bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Profesionālās izglītības iestāžu

ISIL kods:

LV-BIB-013526

Adrese:

Sporta iela 1, Preiļi, Preiļu nov., LV-5301

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 26386956 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Elektroniskais katalogs Preiļu reģiona bibliotēku elektroniskais kopkatalogs
Citas iestādes vietne Preiļu Galvenā bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Svetlana Saliniece

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

ST0210960

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

20.12.2011

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

20.12.2011

Piederība

Juridiskais statuss:

Valsts SIA

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

Al4082

Akreditācijas datums:

20.12.2011

Akreditācijas termiņš:

01.01.2026

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

2011

Sākums:

31.05.2004 Izglītības ministrija Ziņas ir atrodamas: www.izm.gov.lv, www.preili.lv, www.viaa.gov.lv

Darbība:

Bibliotēkas uzdevums ir veicināt jauniešu interesi par viņu apgūstamo profesiju, piedāvāt viņiem papildu literatūru dziļākai vielas izpratnei. Regulāri ieinteresējot bērnus per daiļliteratūru, bibliotēka spēj atjaunot interesi par lasīšanu, paplašinot jaunatnes redzes loku ar klasiskām vērtībām.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 13:00
Otrdiena 10:00 13:00
Trešdiena 09:00 13:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datu bāzes Bezmaksas piekļuve datu bāzēm internetā: Letonika u.c.
2. Mācības Apmācības informācijas meklēšanā internetā, datu bāzēs. Skolas bibliotēkā ir mācību grāmatu abonements, daiļliteratūras un nozaru literatūras abonements
3. Dators un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvada interneta bezmaksas lietošana
4. Mācību grāmatu, saņemšana, rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana. Mācību grāmatu saņemšana, rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
RTRIT struktūrvienības Preiļu filiāle Sporta ielā 1,Preiļi Valsts īpašums
Teritorijas kopējā platība (m2):

1170

Papildu informācija par ēkām:

Bibliotēkas telpa atrodas datorklasē.

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

70

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

15

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

188

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

146

Pārējie:

42

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

458

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

237

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

221

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

664

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

275

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 664
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 650

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

21

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

5255

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 21 0 5255
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 2 0 4656

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 16
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 15
Bezmaksas Wi-Fi:

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1