Sesavas pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000338

Adrese:

Zemgales iela 11, Sesava, Sesavas pag., Jelgavas nov., LV-3034

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 25405342 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Jelgavas pilsētas bibliotēka
Elektroniskais katalogs Jelgavas reģiona bibliotēku kopkatalogs
Sociālie tīkli facebook.com
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Inta Strazdiņa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1367

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.03.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

120

Akreditācijas datums:

29.08.2018

Akreditācijas termiņš:

29.08.2023

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1947

Sākums:

1947.gada septembrī Sesavas ciema kultūras nama telpās. 1977.gadā bibliotēku pārceļ uz jaunās pagasta ēkas telpām. Bibliotēka arī pašlaik atrodas šajās telpās.

Darbība:

Bibliotēka ir pagasta kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas nodrošina visu veidu informāciju viegli pieejamu saviem apmeklētājiem, tās atbilstību viņu vajadzībām. Bibliotēka nodrošina vietējās sabiedrības vajadzībām bibliogrāfiskos, bibliotekāros un informacionālos pakalpojumus. Bibliotēka rīkotajās aktivitātēs cenšas iesaistīt visu vecumu apmeklētājus rīkojot izstādes, pasākumus un radošās darbnīcas.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 18:00
Otrdiena 08:00 19:00
Ceturtdiena 08:00 17:00
Piektdiena 08:00 15:00
Papildu informācija:

Pusdienas pārtraukums 12:00-12:30 Trešdiena metodiskā diena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Abonētās datu bāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm Letonika, News
2. Abonoments Grāmatu un citu materiālu rezervēšana pēc lasītāju pieprasījuma elektoniskā katalogā
3. Lasītavas pakalpojumi Uzziņu, izdevumu -enciklopēdiju, vārdnīcu, ceļvežu un citu izdevumu izmantošana uz vietas lasītavā
4. Konsultēšana par elektronisko kopkatalogu un datu bāzu izmantošanu, par interneta pakalpojumiem Palīdz un apmāca strādāt ar elektronisko kopkatalogu, palīdzība informācijas meklēšanā interneta resursos
5. Bezvadu internets un SBA izmantošana Iespēja pieslēgties bezmaksas internetam WiFi ar personālo datoru, planšetdatoru, mobilo tālruni
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Kopēšana, printēšana Pakalpojuma cenas skatīt zemāk pievienotajā adresē: https://www.jelgavasnovads.lv/lv/sabiedriba/kultura/iestades/biblioteku-maksas-pakalpojumi
2. Skenēšana Pakalpojuma cenas skatīt zemāk pievienotajā adresē: https://www.jelgavasnovads.lv/lv/sabiedriba/kultura/iestades/biblioteku-maksas-pakalpojumi
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

68,8

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

17

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

295

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

115

Pārējie:

180

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

4925

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 3106
Pieaugušie 1933
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 1173
Virtuālais apmeklējums 1819
Digitālie pakalpojumi 1748
Citu digitālo pakalpojumu izmantošana 1748
Datubāzu apmeklējums 71
Abonētās 71

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

5800

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

617

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 5651
Grāmatas 3118
Seriālizdevumi 2533
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 149
Datubāzes (skaits) 149
Abonētās 149
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 2
Bērnu un jauniešu grāmatas 507
Bibliotēkai ir aktīvs konts kādā no sociālajiem medijiem:

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 377
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības 285
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības 92

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

613

Izslēgto dokumentu kopskaits:

886

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

5541

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 611 886 5539
Grāmatas 162 429 4627
Seriālizdevumi 448 453 905
Audiovizuālie resursi 2
Kartogrāfiskie materiāli 1 1
Nošizdevumi 4 3
Pārējās krājuma vienības 1
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 2 2
Datubāzes (skaits) 2 2
Abonētās 2 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 1 1
Bērnu un jauniešu grāmatas 22 12 367

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1