Sesavas pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000338

Adrese:

Zemgales iela 11, Sesava, Sesavas pag., Jelgavas nov., LV-3034

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 25405342 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Jelgavas pilsētas bibliotēka
Elektroniskais katalogs Jelgavas reģiona bibliotēku kopkatalogs
Sociālie tīkli facebook.com
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Inta Strazdiņa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1367

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.03.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

120

Akreditācijas datums:

29.08.2018

Akreditācijas termiņš:

29.08.2023

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1947

Sākums:

1947.gada septembrī Sesavas ciema kultūras nama telpās. 1977.gadā bibliotēku pārceļ uz jaunās pagasta ēkas telpām. Bibliotēka arī pašlaik atrodas šajās telpās.

Darbība:

Bibliotēka ir pagasta kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas nodrošina visu veidu informāciju viegli pieejamu saviem apmeklētājiem, tās atbilstību viņu vajadzībām. Bibliotēka nodrošina vietējās sabiedrības vajadzībām bibliogrāfiskos, bibliotekāros un informacionālos pakalpojumus. Bibliotēka rīkotajās aktivitātēs cenšas iesaistīt visu vecumu apmeklētājus rīkojot izstādes, pasākumus un radošās darbnīcas.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 18:00
Otrdiena 08:00 19:00
Ceturtdiena 08:00 17:00
Piektdiena 08:00 15:00
Papildu informācija:

Pusdienas pārtraukums 12:00-12:30 Trešdiena metodiskā diena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Abonētās datu bāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm Letonika, News
2. Abonoments Grāmatu un citu materiālu rezervēšana pēc lasītāju pieprasījuma elektoniskā katalogā
3. Lasītavas pakalpojumi Uzziņu, izdevumu -enciklopēdiju, vārdnīcu, ceļvežu un citu izdevumu izmantošana uz vietas lasītavā
4. Konsultēšana par elektronisko kopkatalogu un datu bāzu izmantošanu, par interneta pakalpojumiem Palīdz un apmāca strādāt ar elektronisko kopkatalogu, palīdzība informācijas meklēšanā interneta resursos
5. Bezvadu internets un SBA izmantošana Iespēja pieslēgties bezmaksas internetam WiFi ar personālo datoru, planšetdatoru, mobilo tālruni
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Kopēšana, printēšana Pakalpojuma cenas skatīt zemāk pievienotajā adresē: https://www.jelgavasnovads.lv/lv/sabiedriba/kultura/iestades/biblioteku-maksas-pakalpojumi
2. Skenēšana Pakalpojuma cenas skatīt zemāk pievienotajā adresē: https://www.jelgavasnovads.lv/lv/sabiedriba/kultura/iestades/biblioteku-maksas-pakalpojumi
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

68,8

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

15

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

306

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

105

Pārējie:

201

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2446

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1791

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

655

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4945

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

256

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2744
Seriālizdevumi 2201
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 1
Bērnu un jauniešu grāmatas 281

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 513
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 406
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 107

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

621

Izslēgto dokumentu kopskaits:

622

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

5814

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 220 173 4894
Seriālizdevumi 401 448 910
Audiovizuālie resursi 2
Nošizdevumi 1 7
Pārējie dokumenti 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 2
Bērnu un jauniešu grāmatas 11 51 357

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1