Sesavas pagasta Bērvircavas bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000339

Adrese:

Upes iela 1, Bērvircava, Sesavas pag., Jelgavas nov., LV-3034

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 28070133 @
Pagasta pārvaldē 63061478
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Larisa Batkauske

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

01.04.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1366

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

119B

Akreditācijas datums:

29.08.2018

Akreditācijas termiņš:

29.08.2023

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1950

Sākums:

Bibliotēka ir dibināta 1950.gada 23. augustā, kā bijušā kolhoza "Avangards" bibliotēka.Pašlaik tā ir viena no divām Sesavas pagasta kultūras, izglītības, informācijas un sabiedriskās saskarsmes iestādēm. Bibliotēka neatrodas pagasta centrā, bet apdzīvotas vietas Bērvircavas centrā tautas namā. 2012. gadā ēkā veica kapitālo remontu.Blakus tautas namam atrodas ievērojams kultūrvēsturisks piemineklis "Namēji", viena no vecākajām koka muižām Baltijā. Tā ir koka ēka, kura ir avārijas stāvoklī. Netālu ir arī moderna piensaimniecības ferma "Rudeņi" un liela zemkopības saimniecība "Ivulla".

Darbība:

Bibliotēka pašvaldībā ir vienīgā bezmaksas iestāde, kurā jebkurš iedzīvotājs var iegūt informāciju, kārtot maksājumus ar interneta bankas starpniecību, mācīties, saturīgi pavadīt brīvo laiku, socializēties. Regulāri tiek izliktas literārās izstādes par aktuālām tēmām, notiek lasīšanas un grāmatu popularizējoši pasākumi. Ir iespēja saņemt bibliotekāra konsultācijas dažādos jautājumos, skenēt, par samaksu kopēt un printēt.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:30 18:00 12.30 - 13.00 pusdienlaiks
Otrdiena 08:30 18:00 12.30 - 13.00 pusdienlaiks
Ceturtdiena 08:00 18:00 12.30 - 13.00 pusdienlaiks
Piektdiena 08:00 16:00 12.30 - 13.00 pusdienlaiks
Papildu informācija:

Trešdiena metodiskā diena.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Grāmatu krājums Bibliotēkas lasītājiem ir pieejams 5162 liels grāmatu krājums, no tām 437 bērnu un jauniešu grāmatas.
2 Preses izdevumi Bibliotēkā lietotājiem ir pieejami 32 nosaukumu žurnāli, 19 no tiem 2022.gadā izdotie un 1 nosaukuma avīze , (pēdējie četri gadi),kurus lasītāji var saņemt arī lasīšanai mājās.
3 Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvada interneta bezmaksas izmantošana.
4 Literārās izstādes un tematiskās izstādes 1-2 reizes mēnesī tiek izliktas izstādes par aktuālu tēmu no bibliotēkā pieejamiem materiāliem. Reizi ceturksnī apdāvinātu un darbīgu cilvēku mākslas darbi.
5 Abonētās datu bāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft laikrakstu bibliotēka.
6 Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, par datora lietošanu un dažādu mājas lapu izmantošanu informācijas ieguvei, tematisku uzziņu izpilde. Tiek sniegta palīdzība apmeklētājiem bankas pakalpojumu lietošanā, Covit - 19 pases izdrukāšanā.
7 Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības darbam ar datoru un internetu.
8 Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA)
9 Jaunieguvumu apskats Pēc jauno grāmatu iegādes (apmēram reizi ceturksnī), ir jauno grāmatu diena, kurā lasītāji tiek iepazīstināti ar jaunieguvumiem.
10 Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un preses izdevumu nodošanas termiņu pagarināšana pa tālruni 28070133, e-pastu larisa.batkauske@jelgavasnovads.lv; autorizētiem lasītājiem attālināti pagarināt nodošanas termiņu un rezervēt grāmatas saņemšanai .
11 e- GRĀMATU bibliotēka Kļūstot par autorizētu lasītāju ir iespēja bez maksas izmantot e-grāmatu bibliotēku.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Teksta melnbalta printēšana, kopēšana A4 formāta lapa vienpusēja - 0.10 EUR A4 formāta lapa divpusēja -0.18 EUR
2 Attēla melnbalta prinēšana, kopēšana A4 formāta lapa vienpusēja- 0.15 EUR A3 formāta lapa vienpusēja- 0.21 EUR
3 Krāsaina teksta/attēla printēšana, kopēšana pilns lpp. ½ aizpildījums Krāsaina teksta/attēla printēšana, kopēšana pilns lpp. aizpildījums A4 formāta lapa vienpusēja- 0.50 EUR A4 formāta lapa vienpusēja- 0.75 EUR
4 Skenēšana 0.10 EUR
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

1131

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

101

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

12

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

226

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

70

Pārējie:

156

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2656

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1817

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

839

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

5634

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

658

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 3503
Seriālizdevumi 2131
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 489

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 111
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 84
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 27

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

636

Izslēgto dokumentu kopskaits:

248

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

6635

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 171 248 5162
Seriālizdevumi 465 1473
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 18 13 437

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2