Sesavas pagasta Bērvircavas bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000339

Adrese:

Upes iela 1, Bērvircava, Sesavas pag., Jelgavas nov., LV-3034

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 28070133 @
Pagasta pārvaldē 63061478
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Larisa Batkauske

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

01.04.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1366

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

119B

Akreditācijas datums:

29.08.2018

Akreditācijas termiņš:

29.08.2023

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1950

Sākums:

Bibliotēka ir dibināta 1950.gada 23. augustā, kā bijušā kolhoza "Avangards" bibliotēka.Pašlaik tā ir viena no divām Sesavas pagasta kultūras, izglītības, informācijas un sabiedriskās saskarsmes iestādēm. Bibliotēka neatrodas pagasta centrā, bet apdzīvotas vietas Bērvircavas centrā tautas namā. 2012. gadā ēkā veica kapitālo remontu.Blakus tautas namam atrodas ievērojams kultūrvēsturisks piemineklis "Namēji", viena no vecākajām koka muižām Baltijā. Tā ir koka ēka, kura ir avārijas stāvoklī. Netālu ir arī moderna piensaimniecības ferma "Rudeņi" un liela zemkopības saimniecība "Ivulla".

Darbība:

Bibliotēka pašvaldībā ir vienīgā bezmaksas iestāde, kurā jebkurš iedzīvotājs var iegūt informāciju, kārtot maksājumus ar interneta bankas starpniecību, mācīties, saturīgi pavadīt brīvo laiku, socializēties. Regulāri tiek izliktas literārās izstādes par aktuālām tēmām, notiek lasīšanas un grāmatu popularizējoši pasākumi. Ir iespēja saņemt bibliotekāra konsultācijas dažādos jautājumos, skenēt, par samaksu kopēt un printēt.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:30 18:00 12.30 - 13.00 pusdienlaiks
Otrdiena 08:30 18:00 12.30 - 13.00 pusdienlaiks
Ceturtdiena 08:00 18:00 12.30 - 13.00 pusdienlaiks
Piektdiena 08:00 16:00 12.30 - 13.00 pusdienlaiks
Papildu informācija:

Trešdiena metodiskā diena.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Grāmatu krājums Bibliotēkas lasītājiem ir pieejams 4940 liels grāmatu krājums.
2 Preses izdevumi Avīzes, žurnāli un citi periodiskie izdevumi. Periodisko izdevumu saraksts: https://jelgava.biblioteka.lv/Alise/lv/52/search.aspx?q=periodika&language=&materialType=&year=
3 Datori un internets 5 datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana.
4 Izstādes un tematiski pasākumi Bibliotēkā regulāri ir skatāmas literatūras, mākslas, radošo darbu, novadpētniecības materiālu, amatnieku un fotogrāfu izstādes, kā arī vietējo mākslinieku, kolekcionāru personālizstādes un ir iespēja apmeklēt izglītojošus pasākumus, lasīšanas veicināšanas nodarbības , skaļākās un ātrlasīšanas sacensības, prāta spēles , galdu un lielformātu spēļu turnīri , intelektuālas, radošas un sporta aktivitātes bērniem un jauniešiem u.c.
5 Abonētās datu bāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā - letonika.lv, news.lv, Lursoft laikrakstu bibliotēka, periodika.lv un e-resursus : 3td-egrāmatu bibliotēku .
7 Uzziņas, apmācības un konsultācijas Konsultācijām par bibliotēku un tās izmantošanu, uzziņām par bibliotēkas krājumu, dažādiem informācijas resursiem, tīmekļa vietnēm, datubāzēm, e-katalogiem, u.c. informācijas avotiem.
8 Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA)
10 Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un preses izdevumu nodošanas termiņu pagarināšana pa tālruni 28070133, e-pastu larisa.batkauske@jelgavasnovads.lv , bet autorizētiem lasītājiem ir iespēja bibliotēkas elektroniskajā katalogā pārraudzīt pašiem savu kontu attālināti– apskatīt izsniegto un rezervēto izdevumu sarakstu, izdevumu nodošanas un rezervēšanas termiņus, pieprasīt grāmatu nodošanas termiņa pagarinājumu.
11 e- GRĀMATU bibliotēka Ikvienam lasītājam ir iespēja kļūt par autorizētu lasītāju un bez maksas lasīt e-grāmatas interneta vietnē https://www.3td.lv/. latviešu autoru un tulkotos darbus e-grāmatas formātā tiešsaistē viedierīcē vai datorā.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Teksta melnbalta printēšana, kopēšana Attēla melnbalta prinēšana, kopēšana Krāsaina teksta/attēla printēšana, kopēšana pilns lpp. ½ aizpildījums Krāsaina teksta/attēla printēšana, kopēšana pilns lpp. aizpildījums Skenēšana A4 formāta lapa vienpusēja - 0.10 EUR A4 formāta lapa divpusēja -0.18 EUR A4 formāta lapa vienpusēja- 0.15 EUR A3 formāta lapa vienpusēja- 0.21 EUR A4 formāta lapa vienpusēja- 0.50 EUR A4 formāta lapa vienpusēja- 0.75 EUR 0.10 EUR
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

1131

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

101

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

12

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

208

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

79

Pārējie:

129

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

7291

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 4568
Pieaugušie 1806
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 2762
Virtuālais apmeklējums 2723
Digitālie pakalpojumi 2300
Citu digitālo pakalpojumu izmantošana 2300
Datubāzu apmeklējums 423
Abonētās 423

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

5823

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1067

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 5436
Grāmatas 3731
Seriālizdevumi 1705
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 387
Datubāzes (skaits) 387
Abonētās 387
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 1173
Bibliotēkai ir aktīvs konts kādā no sociālajiem medijiem:

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 97
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības 60
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības 37

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

636

Izslēgto dokumentu kopskaits:

962

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

6311

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 636 962 6309
Grāmatas 197 668 4691
Seriālizdevumi 439 294 1618
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 2
Datubāzes (skaits) 2
Abonētās 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 19 456

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2