Sērenes pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000114

Adrese:

Tautas nams, Sērene, Sērenes pag., Jaunjelgavas nov., LV-5123

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
26170539 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Jaunjelgavas vietne
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Daina Auermane

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0294

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

01.12.2003

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

528A

Akreditācijas datums:

07.09.2015

Akreditācijas termiņš:

07.09.2020

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1945

Sākums:

Bibliotēka dibināta 1945. gadā un atrodas Sērenes Tautas namā. 2005. gadā bibliotēkas telpas tiek izremontētas un paplašinātas. Vienīgā bibliotēka Sērenes pagasta 860 iedzīvotājiem. Bibliotēkā strādājuši bibliotekāri T. Mihailova, A. Audze, A. Arkliņa, Jānis Vovers u.c.

Darbība:

Pašvaldības kultūras, informācijas, izglītības centrs, nodrošina pakalpojumus un informācijas pieejamību pagasta iedzīvotājiem un visiem interesentiem. Piedalās mūžizglītības procesā. Veic kultūrvēsturisko mantojumu saglabāšanu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:00
Otrdiena 09:00 17:00
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena Izbraukuma bibliotēka pie lasītājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar apmeklēt bibliotēku.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Grāmatu abonaments
2. Jaunāko žurnālu, laikrakstu lasīšana bibliotēkas telpās, WI-FI
3. Piekļuve internetam, bibliotēkas telpām
4. Datoru un tajos uzstādītās programmatūras izmantošana bibliotēkas telpā
5. Lasītāju reģistrēšana
6. Grāmatu rezervēšana un grāmatu abonementa termiņa pagarināšana
7. Piekļuve pie katalogiem un datu bāzēm
8. Uzziņas, konsultācijas, informācijas meklēšana
9. Novadpētniecības ziņas
10. Literatūru un bibliotēku popularizējoši pasākumi un izstādes
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana A4 formāt lapa: melnbalta Krāsaina EUR 0,07 EUR 0.28
2. Printera izdrukas A4 formāta lapa: melbalts teksts/ attēls krāsains teksts/ attēls EUR 0,14/0,28 EUR 0,28/0,57
3. Dokumentu nosūtīšana pa FAKSU EUR 0,28
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1908

Teritorijas kopējā platība (m2):

1683

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

67

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

7

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

110

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

30

Pārējie:

80

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1238

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1138

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

100

Virtuālais apmeklējums:

107

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2700

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

720

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1230
Seriālizdevumi 1470
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 183

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 19
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 12
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 7

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

205

Izslēgto dokumentu kopskaits:

60

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

4550

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 185 40 4518
Seriālizdevumi 20 20 24
Audiovizuālie resursi 8
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 1
Bērnu grāmatas 37 241

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda