Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012462

Adrese:

Seces pamatskola, Sece, Seces pag., Jaunjelgavas nov., LV-5124

Darbojās 2018.gadā:

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 11:00 15:00
Otrdiena 11:00 15:00
Trešdiena 11:00 15:00
Ceturtdiena 11:00 15:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Datori un internets datoru un interneta lietošana
2. Datorizdrukas Izdrukas mācību procesa organizēšanai
3. Konsultācijas datora un interneta lietošanā Pirmie soļi darbā ar datoru un internetu
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1985

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

84

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

114

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

91

Pārējie:

23

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2488

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

142

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

2346

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2105

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1542

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2105
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 1603

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

132

Izslēgto dokumentu kopskaits:

702

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

3735

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 132 702 3735

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 1
Darbiniekiem 1
Bezmaksas Wi-Fi:

Datubāžu kopskaits:

0

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1