Salnavas pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000546

Adrese:

Liepu iela 1, Salnava, Salnavas pag., Ludzas nov., LV-5740

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 28355187 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Ludzas novada pašvaldība mājas lapa
Citas iestādes vietne Ludzas novada bibliotēkas mājas lapa
Elektroniskais katalogs Ludzas novada bibliotēku kopkatalogs
Sociālie tīkli draugiem.lv
Sociālie tīkli Facebook
Citas iestādes vietne Latvijas bibliotēku portāls
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Modrīte Lele

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000017453

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

29.03.2018

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0584

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

21.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

398B

Akreditācijas datums:

23.10.2020

Akreditācijas termiņš:

23.10.2025

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1955

Darbība:

Vietējās nozīmes bibliotēka. Apkalpo bērnus un pieaugušos.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 16:00
Otrdiena 10:00 16:00
Trešdiena 10:00 16:00
Ceturtdiena 10:00 16:00
Piektdiena 10:00 16:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Abonētās datu bāzes Bezmaksas piekļuve datu bāzēm internetā
2. Datori un unternets Datoru un interneta pieslēguma un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
3. Bibliotēkas krājums Grāmatas un periodika
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Kopēšana EUR 0.07
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

1660

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

77

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

8

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

161

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

41

Pārējie:

120

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1502

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1331

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

171

Virtuālais apmeklējums:

115

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3288

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

149

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2231
Seriālizdevumi 1057
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 50

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 18
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 15
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 3

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

427

Izslēgto dokumentu kopskaits:

450

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

5767

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 120 450 5147
Seriālizdevumi 307 617
Elektroniskais krājums (summa) 3
Citi elektroniskie resursi 3
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 20 6 498

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2