Salienas pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000269

Adrese:

Centrāles iela 22, Saliena, Salienas pag., Augšdaugavas nov., LV-5469

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 20011853 22481149 @
Pagasta pārvaldē 65475248 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne Salienas pagasta pārvaldes mājaslapa
Citas iestādes vietne Augšdaugavas novada pašvaldības mājaslapa
Elektroniskais katalogs Augšdaugavas novada bibliotēku kopkatalogs
Sociālie tīkli Facebook
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Jeļena Požarska

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000076226

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

29.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0089

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

13.10.2003

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Ārējās apkalpošanas punkti:
Nosaukums Adrese
nodaļa Vecsalienā Červonkas pils, Červonka, Vecsalienas pag., Augšdaugavas nov., LV-5465

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

676A

Akreditācijas datums:

14.12.2016

Akreditācijas termiņš:

14.12.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1951

Sākums:

Salienas pagasta bibliotēka ir dibināta 1951.gadā 7.augustā.

Darbība:

Bibliotēka bērniem un pieaugušajiem ar daudzpusīgu krājumu, kultūras un mūžizglītības pasākumiem, bezmaksas piekļuvi internetam un abonētām pilnteksta datubāzēm.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 17:00
Trešdiena 08:00 17:00
Ceturtdiena 08:00 16:00
Piektdiena 08:00 16:00
Papildu informācija:

Salienas pagasta bibliotēkas nodaļa Vecsalienā otrdiena 8:00-16:30 pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 12:30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
2 Elektroniskais katalogs Bibliotēku kopkatalogs, kas nodrošina informācijas meklēšanu Augšdaugavas novada bibliotēku kopkatalogā. Apmeklējiet http://naujene.biblioteka.lv/alise/
3 Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Salienas bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA)
4 Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
6 Novadpētnieciska ekspozīcija Pastāvīgaja ekspozīcija „Tas bija tik nesen, tas bija tik sen” veltīta novadniekam, ornitologam un rakstniekam Kārlim Grigulim
7 Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības un konsultācijas darbam ar datoru un internetu
8 Abonētās datubāzes Bezmaksas piekļuve abonētājam datu bāzēm internetā Letonika, Lursoft
9 Grāmatu, periodisko un citu izdevumu krājums Grāmatu, žurnālu, laikrakstu un citu dokumentu izsniegšana lasīšanai mājās
10 Bibliotēkas, lasīšanu un literatūru popularizējošie pasākumi Bibliotēka organizē aktuālas iespieddarbu izstādes, tematiskus un radošus pasākumus
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Salienas pagasta bibliotēka Centrales 22, Saliena, Salienas pagasts, Augšdaugavas novads Pašvaldības īpašums 1994
Salienas pagasta bibliotēkas nodaļa Vecsalienā Červonkas pils, Červonka, Augšdaugavas novads Vecsalienas pagasta pārvalde, Červonkas pils, Červonka, Daugavpils novads Pašvaldības īpašums 1870 8963
Teritorijas kopējā platība (m2):

6282

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

217

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

37

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

325

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

107

Pārējie:

218

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

4367

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2560

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1807

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

6530

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1404

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 4603
Seriālizdevumi 1927
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 1168

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 763
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 374
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 389

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

749

Izslēgto dokumentu kopskaits:

538

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

7842

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 164 128 6285
Seriālizdevumi 585 410 1554
Audiovizuālie resursi 3
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 30 51 1390

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 7
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

2

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

4