Salienas pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000269

Adrese:

Centrāles iela 22, Saliena, Salienas pag., Daugavpils nov., LV-5469

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65475309 26642540 @
Pagasta padomē 65475248 26588261 @ 65475248
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Iestādes vietne Salienas pagasta pārvalde
Iestādes vietne Daugavpils novada dome
Citas iestādes vietne Latvijas Bibliotēku portāls
Elektroniskais katalogs Daugavpils novada bibliotēku kopkatalogs
Sociālie tīkli Facebook
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Irēna Avlasina

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000076226

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

29.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0089

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

13.10.2003

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

676A

Akreditācijas datums:

14.12.2016

Akreditācijas termiņš:

14.12.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1951

Sākums:

Salienas pagasta bibliotēka ir dibināta 1951.gada 7.augustā

Darbība:

Nodrošināt kvalitatīvus bibliotēku pakalpojumus Daugavpils novada iedzīvotājiem un dažādu mērķgrupu vajadzībām atbilstošus informācijas pakalpojumus, bibliotēkas telpās atbalstīt sabiedrības informācijpratības un mūžizglītības attīstības procesus. Sniedz kvalitatīvus informacionālos pakalpojumus pagasta iedzīvotājiem, novadpētniecības krājumu nodrošināšanu, uzziņu informācijas pakalpojumus - katalogu, datu bāzu, pārlūksistēmu izmantošanu, iekļaujas starpbibliotēku abonementa sistēmā.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 17:00
Otrdiena 08:00 17:00
Trešdiena 08:00 17:00
Ceturtdiena 08:00 17:00
Piektdiena 08:00 17:00
Papildu informācija:

Pārtraukums 12:00 līdz 13:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
Elektroniskais katalogs Bibliotēku kopkatalogs, kas nodrošina informācijas meklēšanu Daugavpils novadu bibliotēku kopkatalogā. Apmeklējiet http://naujene.biblioteka.lv/alise/
Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Salienas bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA)
Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
Ekskursijas Ekskursijas pa bibliotēku, pagastā un novadā kultūrvēsturiskajam vietām
Novadpētnieciska ekspozīcija Pastāvīgaja ekspozīcija „Tas bija tik nesen tas bija tik sen” veltītā novadniekam Kārlim Grigulim
Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības un konsultācijas darbam ar datoru un internetu
Abonētās datubāzes Bezmaksas piekļuve abonētājam datu bāzēm internetā Letonika, Lursoft
Iespieddarbi un citi dokumenti Izsniedz izdevumus uz mājām (iepazīstina lietotājus ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem)
Radošie pasākumi Bibliotēka organizē aktuālas iespieddarbu izstādes, tematiskus un radošus pasākumus
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1994

Teritorijas kopējā platība (m2):

5300

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

97

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

25

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

209

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

104

Pārējie:

105

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

4681

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2033

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

2648

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

6035

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

2913

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 3056
Seriālizdevumi 2979
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 1569

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 100
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 50
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 50

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

317

Izslēgto dokumentu kopskaits:

325

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

4154

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 127 71 3421
Seriālizdevumi 189 254 727
Audiovizuālie resursi 1 6
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 22 23 705

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

3