Salienas pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000269

Adrese:

Centrāles iela 22, Saliena, Salienas pag., Augšdaugavas nov., LV-5469

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 20011853 22481149 @
Pagasta pārvaldē 65475248 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne Salienas pagasta bibliotēka
Citas iestādes vietne Augšdaugavas novada pašvaldības mājaslapa
Elektroniskais katalogs Augšdaugavas novada bibliotēku kopkatalogs
Sociālie tīkli Facebook
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Jeļena Požarska

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000076226

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

29.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0089

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

13.10.2003

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

676A

Akreditācijas datums:

18.10.2023

Akreditācijas termiņš:

17.10.2028

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1951

Sākums:

Salienas pagasta bibliotēka ir dibināta 1951.gadā 7.augustā.

Darbība:

Bibliotēka bērniem un pieaugušajiem ar daudzpusīgu krājumu, kultūras un mūžizglītības pasākumiem, bezmaksas piekļuvi internetam un abonētām pilnteksta datubāzēm.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 17:00
Trešdiena 08:00 17:00
Ceturtdiena 08:00 16:00
Piektdiena 08:00 16:00
Papildu informācija:

Salienas pagasta bibliotēkas nodaļa Vecsalienā otrdiena 8:00-16:30 pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 12:30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
2 Elektroniskais katalogs Bibliotēku kopkatalogs, kas nodrošina informācijas meklēšanu Augšdaugavas novada bibliotēku kopkatalogā. Apmeklējiet http://naujene.biblioteka.lv/alise/
3 Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Salienas bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA)
4 Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
6 Novadpētnieciska ekspozīcija Pastāvīgaja ekspozīcija „Tas bija tik nesen, tas bija tik sen” veltīta novadniekam, ornitologam un rakstniekam Kārlim Grigulim
7 Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības un konsultācijas darbam ar datoru un internetu
8 Abonētās datubāzes Bezmaksas piekļuve abonētājam datu bāzēm internetā Letonika, Lursoft
9 Grāmatu, periodisko un citu izdevumu krājums Grāmatu, žurnālu, laikrakstu un citu dokumentu izsniegšana lasīšanai mājās
10 Bibliotēkas, lasīšanu un literatūru popularizējošie pasākumi Bibliotēka organizē aktuālas iespieddarbu izstādes, tematiskus un radošus pasākumus
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Salienas pagasta bibliotēka Centrales 22, Saliena, Salienas pagasts, Augšdaugavas novads Pašvaldības īpašums 1994
Salienas pagasta bibliotēkas nodaļa Vecsalienā Červonkas pils, Červonka, Augšdaugavas novads Vecsalienas pagasta pārvalde, Červonkas pils, Červonka, Daugavpils novads Pašvaldības īpašums 1870 8963

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

217

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

37

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

300

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

144

Pārējie:

156

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

4436

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 4254
Pieaugušie 2641
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 1613
Virtuālais apmeklējums 182
Datubāzu apmeklējums 182
Abonētās 182

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

7123

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1239

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 6859
Grāmatas 4663
Seriālizdevumi 2196
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 264
Datubāzes (skaits) 264
Abonētās 264
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 769

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 519
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības 245
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības 274

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

653

Izslēgto dokumentu kopskaits:

665

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

7839

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 653 665 7839
Grāmatas 161 198 6257
Seriālizdevumi 492 467 1579
Audiovizuālie resursi 3
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 30 60 1363

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 8
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

2

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

4