Salgales pagasta Garozas bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000340

Adrese:

"Eži", Garoza, Salgales pag., Jelgavas nov., LV-3045

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
26583230 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Bibliotēkas vietne Jelgavas pilsētas bibliotēka
Elektroniskais katalogs ozolnieki.lv
Bibliotēkas vietne Salgales pagasta Garozas bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Dace Donova

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1355

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.05.2004

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

121B

Akreditācijas datums:

29.08.2018

Akreditācijas termiņš:

29.08.2023

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1922

Sākums:

Bibliotēkas pirmsākumi meklējami 1922.gadā, kad ar Garozas pagasta padomes 16.oktobra lēmumu dibināta Latviešu Jaunatnes savienības Garozas organizācijas (no 1933.gada 6.jūnija - Garozas jaunatnes bibliotēka "Auseklis", no 1940.gada 26.oktobra - Garozas Lauksaimniecības bibliotēka)bibliotēka. Tā paša gada 19.novembrī organizācijas valde pilnvarojusi priekšsēdētāju Adolfu Kleberu saņemt Kultūras fonda tautas bibliotēku {Latvijas Valsts vēstures arhīvs, 1632.f., 3.apr.,214.lieta, 5.,7.,50., 98.lp.] Garozas vecākie iedzīvotāji zina stāstīt, ka 1931. gadā bibliotēka atradusies Garozas skolā, 1937. gadā "Garozkrogā". Pēckara gados, līdz 1965.gadam - bijušajā pagastmājā "Vecozolos". 1965.gadā, rajoniem mainoties, bibliotēku likvidēja, 1969.gadā atjaunoja Garozas centrā.

Darbība:

Bibliotēka darbojas pakalpojumu centra ēkas 2.stāvā Garozas centrā un apkalpo Garozas iedzīvotājus. Bibliotekārā darba procesi ir automatizēti. Bibliotēkā pieejams grāmatu krājums, periodiskie izdevumi, datori, internets.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 19:00
Otrdiena 08:00 17:00
Ceturtdiena 08:00 17:00
Piektdiena 08:00 16:00
Papildu informācija:

Trešdiena - metodiskā diena Sestdiena, svētdiena — slēgts

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Iespieddarbu saņemšana/nodošana
2. Bezmaksas pieeja interneta resursiem 3 datorizētas lietotāju darba vietas bibliogrāfiskās uzziņas un konsultācijas SBA pakalpojumi Skenēšana
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Kopēšana, datorizdrukas Melnbalts A4 0,06 (vienpusēji) 0,10 (divpusēji) Melnbalts A3 0,10 (vienpusēji) 0,16 (divpusēji) Krāsains teksts/attēls ne lielāks par ¼ lpp. aizpildīijums A4 0,25 Krāsains ½ lpp. aizpildījums A4 0,50 Krāsains pilns lapas aizpildījums A4 0,75
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Tīmekļvietne
Garozas bibliotēka
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

76

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

6

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

284

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

94

Pārējie:

190

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2907

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2038

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

869

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

5062

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

988

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 3327
Seriālizdevumi 1735
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 1225

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 27
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 9
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 18

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

470

Izslēgto dokumentu kopskaits:

597

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

6144

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 198 251 4927
Seriālizdevumi 272 346 1191
Audiovizuālie resursi 26
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 42 88 319

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1