Salgales pagasta Garozas bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000340

Adrese:

"Eži", Garoza, Salgales pag., Jelgavas nov., LV-3045

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
26583230 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Bibliotēkas vietne Jelgavas pilsētas bibliotēka
Elektroniskais katalogs ozolnieki.lv
Bibliotēkas vietne Salgales pagasta Garozas bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Dace Donova

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1355

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

121B

Akreditācijas datums:

29.08.2018

Akreditācijas termiņš:

29.08.2023

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1922

Sākums:

Bibliotēkas pirmsākumi meklējami 1922.gadā, kad ar Garozas pagasta padomes 16.oktobra lēmumu dibināta Latviešu Jaunatnes savienības Garozas organizācijas (no 1933.gada 6.jūnija - Garozas jaunatnes bibliotēka "Auseklis", no 1940.gada 26.oktobra - Garozas Lauksaimniecības bibliotēka)bibliotēka. Tā paša gada 19.novembrī organizācijas valde pilnvarojusi priekšsēdētāju Adolfu Kleberu saņemt Kultūras fonda tautas bibliotēku {Latvijas Valsts vēstures arhīvs, 1632.f., 3.apr.,214.lieta, 5.,7.,50., 98.lp.] Garozas vecākie iedzīvotāji zina stāstīt, ka 1931. gadā bibliotēka atradusies Garozas skolā, 1937. gadā "Garozkrogā". Pēckara gados, līdz 1965.gadam - bijušajā pagastmājā "Vecozolos". 1965.gadā, rajoniem mainoties, bibliotēku likvidēja, 1969.gadā atjaunoja Garozas centrā.

Darbība:

Bibliotēka darbojas pakalpojumu centra ēkas 2.stāvā Garozas centrā un apkalpo Garozas iedzīvotājus. Bibliotekārā darba procesi ir automatizēti. Bibliotēkā pieejams grāmatu krājums, periodiskie izdevumi, datori, internets.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 19:00
Otrdiena 08:00 17:00
Ceturtdiena 08:00 17:00
Piektdiena 08:00 16:00
Papildu informācija:

Trešdiena - metodiskā diena Sestdiena, svētdiena — slēgts

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Iespieddarbu saņemšana/nodošana
2. Bezmaksas pieeja interneta resursiem 3 datorizētas lietotāju darba vietas bibliogrāfiskās uzziņas un konsultācijas SBA pakalpojumi Skenēšana
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Kopēšana, datorizdrukas Melnbalts A4 0,06 (vienpusēji) 0,10 (divpusēji) Krāsains teksts/attēls ne lielāks par ¼ lpp. aizpildīijums A4 0,25 Krāsains ½ lpp. aizpildījums A4 0,50 Krāsains pilns lapas aizpildījums A4 0,75
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Tīmekļvietne
Garozas bibliotēka
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

76

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

76

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

6

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

234

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

60

Pārējie:

174

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

3691

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 2480
Pieaugušie 1830
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 650
Virtuālais apmeklējums 1211
Digitālie pakalpojumi 898
Citu digitālo pakalpojumu izmantošana 898
Datubāzu apmeklējums 313
Abonētās 313

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3986

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

617

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 3643
Grāmatas 2576
Seriālizdevumi 1065
Audiovizuālie resursi 2
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 343
Datubāzes (skaits) 343
Abonētās 343
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 617
Bibliotēkai ir aktīvs konts kādā no sociālajiem medijiem:

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 32
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības 3
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības 29

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

480

Izslēgto dokumentu kopskaits:

636

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

5987

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 478 636 5985
Grāmatas 196 284 4839
Seriālizdevumi 282 352 1120
Audiovizuālie resursi 26
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 2 2
Datubāzes (skaits) 2 2
Abonētās 2 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 59 72 306

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1