Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-013102

Adrese:

Skolas iela 6, Salaspils, Salaspils nov., LV-2121

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 28698341 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne Salaspils pamatskola
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Veneranda Bogdāne

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90001262174

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

20.09.2018

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1938

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

31.08.2007

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

AI_403

Akreditācijas datums:

13.08.2021

Akreditācijas termiņš:

30.05.2027

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1973

Sākums:

1973

Darbība:

Bibliotēkas mērķis - attīstīt un veidot skolas bibliotēku kā informatīvu, izglītojošu un kultūrvides centru skolēniem un pedagoģiem, veicināt interesi par lasīšanu un literatūru. Pamatvirzieni - izglītības programmu īstenošanai nepieciešamo iespieddarbu un citu dokumentu komplektēšana, uzskaite, apstrāde, uzglābāšana, kataloģizēšana un klasificēšana; bibliogrāfisko un bibliotekāro pakalpojumu sniegšana. Diferencēta bibliotēkas apmeklētāju apkalpošana.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:30 15:30
Otrdiena 08:30 15:30
Trešdiena 08:30 15:30
Ceturtdiena 08:30 15:30
Piektdiena 08:30 12:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Uzziņas Individuālas tematiskās, faktogrāfiskās un bibliogrāfiskās izziņas
2 Konsultācijas Kvalificēta palīdzība skolotājiem un skolēniem informācijas meklēšanā
3 Ekskursijas Pirmklasnieku iepazīšana ar bibliotēku
4 Informācijas dienas "Kur mācīties tālāk?" u.c.
6 Abonements Iespieddarbu izsniegšana un saņemšana
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Teritorijas kopējā platība (m2):

14358

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

147,4

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

3

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

1106

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1035

Pārējie:

71

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

8794

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

4932

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

3862

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

14133

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

8870

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 13639
Seriālizdevumi 230
Kartogrāfiskie materiāli 252
Nošizdevumi 6
Attēlizdevumi 2
Pārējie dokumenti u.c. krājuma vienības 4
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 11325
Bērnu un jauniešu grāmatas 654

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1796

Izslēgto dokumentu kopskaits:

3053

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

35764

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 1735 2881 35764
Seriālizdevumi 61 170
Pārējie dokumenti u.c. krājuma vienības 1
Elektroniskais krājums (summa) 1
E-grāmatas 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 1619 2198 17559
Bērnu un jauniešu grāmatas 28 246 11938

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 1
Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1