Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-013102

Adrese:

Skolas iela 6, Salaspils, Salaspils nov., LV-2121

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 28698341 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne Salaspils pamatskola
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Veneranda Bogdāne

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90001262174

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

20.09.2018

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1938

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

31.08.2007

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

AI_403

Akreditācijas datums:

13.08.2021

Akreditācijas termiņš:

30.05.2027

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1973

Sākums:

1973

Darbība:

Bibliotēkas mērķis - attīstīt un veidot skolas bibliotēku kā informatīvu, izglītojošu un kultūrvides centru skolēniem un pedagoģiem, veicināt interesi par lasīšanu un literatūru. Pamatvirzieni - izglītības programmu īstenošanai nepieciešamo iespieddarbu un citu dokumentu komplektēšana, uzskaite, apstrāde, uzglābāšana, kataloģizēšana un klasificēšana; bibliogrāfisko un bibliotekāro pakalpojumu sniegšana. Diferencēta bibliotēkas apmeklētāju apkalpošana.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:30 15:30
Otrdiena 08:30 15:30
Trešdiena 08:30 15:30
Ceturtdiena 08:30 15:30
Piektdiena 08:30 12:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Uzziņas Individuālas tematiskās, faktogrāfiskās un bibliogrāfiskās izziņas
2 Konsultācijas Kvalificēta palīdzība skolotājiem un skolēniem informācijas meklēšanā
3 Ekskursijas Pirmklasnieku iepazīšana ar bibliotēku
4 Informācijas dienas "Kur mācīties tālāk?" u.c.
6 Abonements Iespieddarbu izsniegšana un saņemšana
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Teritorijas kopējā platība (m2):

14358

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

147,4

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

3

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

1054

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

970

Pārējie:

84

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

3549

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 3549
Pieaugušie 724
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 2825

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

11990

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

8511

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 11987
Grāmatas 11827
Seriālizdevumi 7
Kartogrāfiskie materiāli 147
Nošizdevumi 3
Attēlizdevumi 1
Pārējās krājuma vienības 2
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 3
E-grāmatas 3
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 10140
Bērnu un jauniešu grāmatas 469

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1941

Izslēgto dokumentu kopskaits:

5451

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

24374

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 1941 5451 24374
Grāmatas 1887 5353 24374
Seriālizdevumi 39 91
Kartogrāfiskie materiāli 15 7
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 1886 2864 15214
Bērnu un jauniešu grāmatas 1 660 8935

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 1
Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1