Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-013101

Adrese:

Lauku iela 1, Salaspils, Salaspils nov., LV-2121

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 67942178 @
Bibliotēkā 22498032 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Elektroniskais katalogs Pierīgas novadu bibliotēku kopkatalogs
Iestādes vietne Skolas mājaslapa
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Līga Grundmane

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

2013901008

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

16.03.2005

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1836

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

06.12.2005

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

Nr. 3573

Akreditācijas datums:

03.05.2018

Akreditācijas termiņš:

02.05.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1967

Sākums:

Bibliotēka ir Salaspils 1. vidusskolas struktūrvienība. Tā darbojas kopš skolas dibināšanas. Galvenais uzdevums ir veicināt skolēnu intelektuālo, tikumisko un emocionālo attīstību un izaugsmi, izkopt daudzpusīgas intereses; nodrošināt pieejamību informācijas avotiem, attīstīt prasmi iegūt un izvērtēt informāciju. Skolas bibliotēkas darba saturs un apjoms ir saskaņots ar skolas darba uzdevumiem un plānu. Lai modernizētu bibliotēkas darbu un iekļautos kopējā informācijas sistēmā, strādājam ar ALISI.

Darbība:

Galvenais bibliotēkas darbības mērķis ir rosināt skolēnos vēlmi lasīt un censties to veicināt, polularizēt literatūru un nodrošināt mācību procesu ar mācību saturam atbilstošu mācību literatūru.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:30 16:30
Otrdiena 08:30 16:30
Trešdiena 08:30 16:30
Ceturtdiena 08:30 16:30
Piektdiena 08:30 16:30
Papildu informācija:

Bibliotēkas darba laiks var tikt mainīts Covid-19 izplatības laikā.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības darbam ar bibliogrāfiskām d/b un konsultācijas darbam ar datoru un internetu.
2. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēguma bezmaksas izmantošana.
3. Ekskursijas pa bibliotēku
4. Jaunieguvumu apskats Jaunāko grāmatu stends bibliotēkā. Darbiniekiem informācija tiek izsūtīta e-klases pastā.
5. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku, tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde.
6. Kopēšana Ierobežots eksemplāru skaits (pieejams tikai darbiniekiem).
7. Skenēšana Pakalpojums pieejams tikai darbiniekiem.
8. Abonētās datubāzes Piekļuve abonētajai datubāzei Letonika, Māconis, Soma.
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Salaspils 1. vidusskolas 4. korpuss Ceru iela 1 Pašvaldības īpašums 2017
Salaspils 1. vidusskola Lauku iela 1 Pašvaldības īpašums 1967
Teritorijas kopējā platība (m2):

8000

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

98,16

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

24

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

1523

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1338

Pārējie:

185

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

5913

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

778

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

5135

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

15350

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

11527

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 15147
Seriālizdevumi 105
Pārējie dokumenti 98
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 12008

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

2463

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1045

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

28595

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 2327 932 28092
Seriālizdevumi 136 113 503
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 2106 932 15929

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1