Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-013101

Adrese:

Lauku iela 1, Salaspils, Salaspils nov., LV-2121

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā @
Bibliotēkā 22498032 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Elektroniskais katalogs Pierīgas novadu bibliotēku kopkatalogs
Iestādes vietne Skolas mājaslapa
Elektroniskais katalogs Salaspils novada bibliotēkas e-kataloga jaunā versija
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Līga Grundmane

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

2013901008

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

16.03.2005

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1836

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

06.12.2005

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

Nr. 3573

Akreditācijas datums:

03.05.2018

Akreditācijas termiņš:

02.05.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1967

Sākums:

Bibliotēka ir Salaspils 1. vidusskolas struktūrvienība. Tā darbojas kopš skolas dibināšanas. Galvenais uzdevums ir veicināt skolēnu intelektuālo, tikumisko un emocionālo attīstību un izaugsmi, izkopt daudzpusīgas intereses; nodrošināt pieejamību informācijas avotiem, attīstīt prasmi iegūt un izvērtēt informāciju. Skolas bibliotēkas darba saturs un apjoms ir saskaņots ar skolas darba uzdevumiem un plānu. Lai modernizētu bibliotēkas darbu un iekļautos kopējā informācijas sistēmā, strādājam ar ALISI.

Darbība:

Galvenais bibliotēkas darbības mērķis ir rosināt skolēnos vēlmi lasīt un censties to veicināt, polularizēt literatūru un nodrošināt mācību procesu ar mācību saturam atbilstošu mācību literatūru.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:30 17:00
Otrdiena 08:30 17:00
Trešdiena 08:30 17:00
Ceturtdiena 08:30 17:00
Piektdiena 08:30 17:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības darbam ar bibliogrāfiskām d/b un konsultācijas darbam ar datoru un internetu.
2. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēguma bezmaksas izmantošana.
3. Ekskursijas pa bibliotēku
4. Jaunieguvumu apskats Jaunāko grāmatu stends bibliotēkā. Darbiniekiem informācija tiek izsūtīta e-klases pastā.
5. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku, tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde.
6. Kopēšana Ierobežots eksemplāru skaits. Pakalpojums pieejams tikai darbiniekiem.
7. Skenēšana Pakalpojums pieejams tikai darbiniekiem.
8. Abonētās datubāzes Piekļuve abonētajai datubāzei Letonika, Māconis, Soma.
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Salaspils 1. vidusskolas 4. korpuss Ceru iela 1 Pašvaldības īpašums 2017
Salaspils 1. vidusskola Lauku iela 1 Pašvaldības īpašums 1967
Teritorijas kopējā platība (m2):

8000

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

95,5

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

26

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

1555

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1355

Pārējie:

200

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

9332

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

806

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

8526

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

17008

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

12785

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 16739
Seriālizdevumi 75
Pārējie dokumenti u.c. krājuma vienības 194
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 12511

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

2896

Izslēgto dokumentu kopskaits:

2302

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

29189

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 2778 2185 28685
Seriālizdevumi 118 117 504
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 2470 2021 16378

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 1
Darbiniekiem 1
Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1