Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-013101

Adrese:

Lauku iela 1, Salaspils, Salaspils nov., LV-2121

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 67946814 @
Bibliotēkā 22498032 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Elektroniskais katalogs Pierīgas novadu bibliotēku kopkatalogs
Iestādes vietne Skolas blogs
Iestādes vietne Skolas mājaslapa
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Līga Grundmane

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

2013901008

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

16.03.2005

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1836

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

06.12.2005

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

Nr. 3573

Akreditācijas datums:

03.05.2018

Akreditācijas termiņš:

02.05.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1967

Sākums:

Bibliotēka ir Salaspils 1. vidusskolas struktūrvienība. Tā darbojas kopš skolas dibināšanas. Galvenais uzdevums ir veicināt skolēnu intelektuālo, tikumisko un emocionālo attīstību un izaugsmi, izkopt daudzpusīgas intereses; nodrošināt pieejamību informācijas avotiem, attīstīt prasmi iegūt un izvērtēt informāciju. Skolas bibliotēkas darba saturs un apjoms ir saskaņots ar skolas darba uzdevumiem un plānu. Lai modernizētu bibliotēkas darbu un iekļautos kopējā informācijas sistēmā, strādājam ar ALISI.

Darbība:

Galvenais bibliotēkas darbības mērķis ir rosināt skolēnos vēlmi lasīt un censties to veicināt, polularizēt literatūru un nodrošināt mācību procesu ar mācību saturam atbilstošu mācību literatūru.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:00
Otrdiena 08:00 16:00
Trešdiena 08:00 16:00
Ceturtdiena 08:00 16:00
Piektdiena 08:00 16:00
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā ceturtdiena - Spodrības diena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības darbam ar bibliogrāfiskām d/b un konsultācijas darbam ar datoru un internetu
Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu bezmaksas izmantošana
Ekskursijas Ekskursijas pa bibliotēku
Jaunieguvumu apskats Informatīvais biļetens, informācija skolas blogā un jaunāko grāmatu stends
Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku, tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
Kopēšana Ierobežots eksemplāru skaits (pieejams tikai darbiniekiem)
Skenēšana Pakalpojums pieejams tikai darbiniekiem
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1967

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Salaspils 1. vidusskolas 4. korpuss Ceru iela 1 Pašvaldības īpašums 2017
Salaspils 1. vidusskola Lauku iela 1 Pašvaldības īpašums 1967
Teritorijas kopējā platība (m2):

8000

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

98,16

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

24

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

1145

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1054

Pārējie:

91

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

12527

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

786

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

11741

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

20763

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

15524

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 18890
Seriālizdevumi 840
Audiovizuālie resursi 2
Pārējie dokumenti 1031

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

2199

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1148

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

25057

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 2073 1023 24620
Seriālizdevumi 126 125 437
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 1738 943 12953

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda