Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-013101

Adrese:

Lauku iela 1, Salaspils, Salaspils nov., LV-2121

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 67946814 @
Bibliotēkā 22498032 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Elektroniskais katalogs Pierīgas novadu bibliotēku kopkatalogs
Iestādes vietne Skolas mājaslapa
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Līga Grundmane

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

2013901008

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

16.03.2005

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1836

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

06.12.2005

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

Nr. 3573

Akreditācijas datums:

03.05.2018

Akreditācijas termiņš:

02.05.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1967

Sākums:

Bibliotēka ir Salaspils 1. vidusskolas struktūrvienība. Tā darbojas kopš skolas dibināšanas. Galvenais uzdevums ir veicināt skolēnu intelektuālo, tikumisko un emocionālo attīstību un izaugsmi, izkopt daudzpusīgas intereses; nodrošināt pieejamību informācijas avotiem, attīstīt prasmi iegūt un izvērtēt informāciju. Skolas bibliotēkas darba saturs un apjoms ir saskaņots ar skolas darba uzdevumiem un plānu. Lai modernizētu bibliotēkas darbu un iekļautos kopējā informācijas sistēmā, strādājam ar ALISI.

Darbība:

Galvenais bibliotēkas darbības mērķis ir rosināt skolēnos vēlmi lasīt un censties to veicināt, polularizēt literatūru un nodrošināt mācību procesu ar mācību saturam atbilstošu mācību literatūru.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:30 16:30
Otrdiena 08:30 16:30
Trešdiena 08:30 16:30
Ceturtdiena 08:30 16:30
Piektdiena 08:30 16:30
Papildu informācija:

Bibliotēkas darba laiks var tikt mainīts Covid-19 izplatības laikā.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības darbam ar bibliogrāfiskām d/b un konsultācijas darbam ar datoru un internetu.
2. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēguma bezmaksas izmantošana.
3. Ekskursijas pa bibliotēku
4. Jaunieguvumu apskats Jaunāko grāmatu stends, informatīvais biļetens skolotāju istabā, nepieciešamības gadījumā informācija tiek izsūtīta arī e-klases pastā.
5. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku, tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde.
6. Kopēšana Ierobežots eksemplāru skaits (pieejams tikai darbiniekiem).
7. Skenēšana Pakalpojums pieejams tikai darbiniekiem.
8. Abonētās datubāzes Piekļuve abonētajai datubāzei Letonika.
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Salaspils 1. vidusskolas 4. korpuss Ceru iela 1 Pašvaldības īpašums 2017
Salaspils 1. vidusskola Lauku iela 1 Pašvaldības īpašums 1967
Teritorijas kopējā platība (m2):

8000

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

98,16

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

24

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

1336

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1236

Pārējie:

100

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

9706

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1053

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

8653

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

16983

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

11727

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 16323
Seriālizdevumi 313
Pārējie dokumenti 347

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

2396

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1505

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

27177

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 2262 1383 26697
Seriālizdevumi 134 122 480
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 2060 1280 14755

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1