Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000375

Adrese:

Susējas iela 9, Sala, Salas pag., Salas nov., LV-5230

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65237708 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Jēkabpils Galvenā bibliotēka
Elektroniskais katalogs Jēkabpils reģiona un Neretas novada publisko un skolu bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Salas novada pašvaldība
Citas iestādes vietne Latvijas bibliotēku portāls
Sociālie tīkli Salas novada Salas bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Silvija Lazdiņa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000045372

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

08.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1583

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

28.06.2012

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

104B

Akreditācijas datums:

08.11.2018

Akreditācijas termiņš:

08.11.2023

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1946

Sākums:

Bibliotēkas pirmsākumi - 1923.gadā. Salas bibliotēka dibināta 1946.gadā. Bibliotēkas dibinātāja bija Salas ciema sekretāre Aina Grāmatniece.

Darbība:

Bibliotēka ir Salas novada pašvaldības kultūras un informācijas centrs, kas nodrošina bibliotekāros pakalpojumus un informācijas pieejamību ikvienam Salas novada iedzīvotājam un visiem interesentiem.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 18:00
Otrdiena 09:00 18:00
Trešdiena 09:00 18:00
Ceturtdiena 09:00 18:00
Piektdiena 09:00 18:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Datori un internets. Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana.
2. Uzziņas un konsultācijas. Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisko uzziņu izpilde. Bibliotēkas lietotāju autorizācija.
3. Ekskursijas. Bērnu ekskursijas uz bibliotēku.
4. Iespieddarbi tiek izsniegti lasītājiem uz mājām uz 30 dienām pieaugušajiem un uz 15 dienām - bērniem. Grāmatas, kas nav bibliotēkas krājumā var pasūtīt, izmantojot Starpbibliotēku abonementu (SBA).
5. Iespieddarbu izsniegšana. Iespieddarbi tiek izsniegti lasītājiem uz mājām uz 30 dienām pieaugušajiem un uz 15 dienām - bērniem. Notiek automatizēta iespieddarbu izsniegšana BIS ALISE
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1982

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

127

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

15

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

598

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

231

Pārējie:

367

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

4685

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

3169

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1516

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

8469

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1242

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 4827
Seriālizdevumi 3623
Pārējie dokumenti 16
Elektroniskie resursi 3
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 564

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 164
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 154
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 10

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

790

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1226

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

9774

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 434 596 8119
Seriālizdevumi 347 630 1633
Pārējie dokumenti 9 9
Elektroniskie resursi 13
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 89 39 1165

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 7
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2