Sakstagala pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000666

Adrese:

Kalna iela 2, Sakstagals, Sakstagala pag., Rēzeknes nov., LV-4638

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64640575 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ingrīda Mažāne

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000026140

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

26.02.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0507

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

13.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Ārējās apkalpošanas punkti:
Nosaukums Adrese
Sakstagala pagasta bibliotēkas ārējās apkalpošanas punkts Jaunatnes iela 10, Uļjanova, Sakstagala pagasts, Rēzeknes nov., LV - 4638

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

371B

Akreditācijas datums:

12.11.2021

Akreditācijas termiņš:

12.11.2026

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1946

Darbība:

Bibliotēkas darbība ir mērķtiecīgi organizēta un vadīta, lai iestāde atbilstu modernas, klientorientētas bibliotēkas statusam ar plašu informācijas pieejamības klāstu, kvalitatīvu krājumu, kas veicina kultūrmantojuma pieejamību, sabiedrības iesaistīšanu tālākizglītības procesā, jauno informācijas tehnoloģiju apguvi un izmantošanu

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:30 Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 12:30
Otrdiena 08:00 16:30 Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 12:30
Trešdiena 08:00 16:30 Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 12:30
Ceturtdiena 08:00 16:30 Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 12:30
Piektdiena Bibliotēka slēgta. Bibliotekāre apkalpo apmeklētājus Sakstagala ārējās apkalpošanas punktā no 09:00 līdz 16:00
Sestdiena Bibliotēka slēgta
Svētdiena Bibliotēka slēgta
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā ceturtdienā bibliotēka slēgta - spodrības diena.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Abonētās datubāzes Piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft "Laikrakstu bibliotēka"
2. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
3. Apmācības un konsultācijas Apmācības darbam ar datu bāzēm, konsultācijas darbam ar datoru un internetu, elektronisko kopkatalogu
4. Ievadekskursijas Palīdzēt lietotājiem labi orientēties bibliotēkas informacionālajā telpā; iepazīstināt ar plašo pakalpojumu piedāvājumu; nodrošināt efektīvu bibliotēkas resursu izmantošanu
5. Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu materiālu termiņa pagarināšana, rezervēšana pa tālruni 64640575, e-pastu ingrida.mazane@rezeknesnovads.lv, kā arī attālināti ar autorizācijas datiem
6. Dokumentu kopēšana, printēšana, skenēšana Bezmaksas dokumentu un materiālu kopēšanu, printēšanu un skenēšanu
7. Padziļinātas tematiskas uzziņas Informācijas apkopojums no interneta, datu bāzēm pēc lietotāju pieprasījuma
8. Pasākumi Izstādes, tikšanās, lasīšanas un literatūru popularizējoši pasākumi
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Subinaite, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4645 Pašvaldības īpašums 1987
Papildu informācija par infrastruktūru:

Sakstagala pagasta bibliotēkas ārējās apkalpošanas punkts

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

108

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

19

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

144

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

46

Pārējie:

98

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1124

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

897

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

227

Virtuālais apmeklējums:

674

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

6132

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

416

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2266
Seriālizdevumi 3866
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 416

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 58
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 5
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 53

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

986

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1396

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

7454

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 315 127 6097
Seriālizdevumi 670 1269 1337
Audiovizuālie resursi 19
Pārējie dokumenti 1 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 56 33 864

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 10
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 8
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2