Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012987

Adrese:

Skolas iela 3, Sakstagals, Sakstagala pag., Rēzeknes nov., LV-4638

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 64640547 @
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Sandra Ostrovska

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

4212901167

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

04.09.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1209

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

23.04.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1964

Darbība:

Izglītības iestādes bibliotēka piedalās vispārējās pamatizglītības programmas (21011111), vispārējās pamatizglītības programmas mazākumtautību bērniem (21011121),speciālās pamatizglītības programmas bērniem ar mācību grūtībām (21015611), speciālās pamatizglītības programmas izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem (21015811) realizēšanā, sniedz konsultācijas, iepazīstina ar jaunāko mācību un daiļliteratūru, mācību līdzekļiem, rīko un piedalās pasākumos, rīko izstādes

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:20 11:00
Otrdiena 08:20 12:00
Trešdiena 09:20 11:00
Piektdiena 08:20 11:00
Piektdiena 14:20 15:20
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1964

Teritorijas kopējā platība (m2):

2490,13

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

25

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

3

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

69

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

59

Pārējie:

10

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

873

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

125

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

748

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1943

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1731

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1943
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 1731
Bērnu grāmatas 180

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

496

Izslēgto dokumentu kopskaits:

990

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

3800

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 492 990 3651
Audiovizuālie resursi 4 137
Kartogrāfiskie materiāli 9
Pārējie dokumenti 3
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 290 990 2070
Bērnu grāmatas 201 1415

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 1
Darbiniekiem 1
Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

0

Printeru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1