Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-013202

Adrese:

Ventspils iela 17A, Sabile, Talsu nov., LV-3294

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 63232302 22048618 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne Skolas mājas lapa
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Dace Groskopa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

2627

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

08.12.2003

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0333

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

28.08.2017

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

2683

Akreditācijas datums:

11.04.2013

Akreditācijas termiņš:

14.04.2019

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1964

Sākums:

Bibliotēka darbojās jau pirms pašreizējās skolas ēkas nodošanas ekspluatācijā 1964.gadā vecajā skolas ēkā Abavas ielā 1.

Darbība:

Galvenā bibliotēkas funkcija skolēnu nodrošināšana ar mācību grāmatām un mācību līdzekļiem, bet skolotāji iespēju robežās tiek nodrošināti ar metodisko literatūru. Liela uzmanība tiek pievērsta mācību grāmatu saglabāšanai (kontrole un palīdzība apvākojot). No Meklējam veidus, kā piesaistīt lasītājus - iegādājāmies skolēnu interesi piesaistījušas grāmatas. Rīkojam viktorīnas, konkursus, jo skolēnu skaits samazinājies, vairs nav vidusskolas klašu. Sadarbojamies ar klašu audzinātājiem, īpaši 1.-4.klašu audzinātājiem. Regulāri rīkojam tematiskas un grāmatu izstādes. 2007.gada piedalāmies Bērnu/ Jauniešu/ Vecāku žūrijas darbā un apmeklējam Lielos Lasīšanas svētkus Talsos, kas ir pasākums, kurš ļoti patīk skolēniem. Tādējādi skolēni aktivizējas lasīšanai.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 12:00 14:30
Otrdiena 14:30 16:00
Trešdiena 13:00 16:00
Ceturtdiena 14:00 16:00
Piektdiena 15:00 16:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Grāmatu izsniegšana Mācību gada sākumā skolēniem tiek izsniegtas mācību grāmatas, skolotājiem arī metodiskā literatūra. Skolēniem tiek izsniegta arī ieteicamā literatūra, kas nepieciešama mācību procesam. Skolēniem un skolotājiem tiek izsniegta viņus interesējošā daiļliteratūra.
2. Preses izdevumu izsniegšana Lasītājiem tiek izsniegti preses izdevumi (avīzes un žurnāli) lasīšanai uz vietas.
3. Palīdzība informācijas meklēšanā Palīdzam skolēniem sameklēt nepieciešamo informāciju uzziņu literatūrā vai internetā.
4. Grāmatu vākošana un labošana Pēc skolēnu lūguma palīdzam apvākot vai salabot mācību grāmatas.
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Tīmekļvietne
skolas mājas lapa
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1964

Teritorijas kopējā platība (m2):

2438

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

48

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

12

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

140

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

120

Pārējie:

20

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2490

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

480

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

2010

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3574

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

2874

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 3374
Seriālizdevumi 166
Audiovizuālie resursi 24
Kartogrāfiskie materiāli 10
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 2230
Bērnu grāmatas 644

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

473

Izslēgto dokumentu kopskaits:

182

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

12096

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 293 11252
Seriālizdevumi 179 182 529
Audiovizuālie resursi 248
Nošizdevumi 27
Elektroniskie resursi 1 40
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 142 3575
Bērnu grāmatas 55 553

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 2
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 1
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

0

Printeru kopskaits:

2

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Tīmekļvietnes automātiskās tulkošanas iespēja:

Google