Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000624

Adrese:

Aglonas iela 3, Aglonas stacija, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
65326101 @
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Marita Kalvāne

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90001882087

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

01.01.2005

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0182

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

06.12.2005

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

357B

Akreditācijas datums:

22.09.2020

Akreditācijas termiņš:

22.09.2025

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1950

Sākums:

1950.gada 14.novembris

Darbība:

Rušonas bibliotēka ir Preiļu novada Rušonas pagasta kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kura veic iespieddarbu, elektronisko izdevumu, dokumentu uzkrāšanu un nodrošina informācijas pieejamību lietotājiem. Bibliotēka aktīvi piedalās informācijas sabiedrības veidošanā, veicina mūžizglītību.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:00
Otrdiena 09:00 17:00
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 17:00
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā piektdienā - Spodrības diena- Bibliotēka apmeklētājus neapkalpos.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
2 Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana, skenēšana, datorizdruka A4 formāts
3 Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības darbam ar tekstu, konsultācijas darbam ar datoru un internetu
4 Letonika, Lursoft laikrakstu bibliotēka Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm
5 Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Rušonas bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA)
6 Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
7 "3td grāmatu bibliotēka" bibliotēkas reģistrētajiem lietotājiem Latviešu un tulkoto autoru darbi tiešsaistē
8 Izdevumu rezervēšanas, nodošanas termiņa pagarināšana Reģistrētajiem lietotājiem
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Rušonas bibliotēka Aglonas iela 3, Aglonas stacija, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329 Pašvaldības īpašums 1930

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

122

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

117

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

20

Pārējie:

97

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1117

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

965

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

152

Virtuālais apmeklējums:

44

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2092

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

152

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1237
Seriālizdevumi 855
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 68

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 30
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 21
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 9

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

689

Izslēgto dokumentu kopskaits:

414

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

6350

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 454 414 5508
Seriālizdevumi 235 811
Audiovizuālie resursi 20
Pārējie dokumenti 7
Elektroniskais krājums (summa) 4
Citi elektroniskie resursi 4
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 149 35 798

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1