Rundēnu pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000545

Adrese:

Latgales iela 10, Rundēni, Rundēnu pag., Ludzas nov., LV-5739

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 28344154 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka
Citas iestādes vietne Ludzas novada mājas lapa
Elektroniskais katalogs Ludzas reģiona bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ļubova Kuročkina

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000051928

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

03.12.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0583

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

11.11.2009

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

751A

Akreditācijas datums:

14.07.2015

Akreditācijas termiņš:

14.07.2020

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1937

Sākums:

Rundēnu pagasta bibliotēka dibināta 1937.g. pamats, 1308.f.,6.a pr.,3937. Lieta, 26., 27.lp.

Darbība:

Pamatfunkcija - nodrošināt ik vienam interesentam viņam atbilstošo bibliotekāro pakalpojumu kopumu: periodika, grāmatas, datu bāzes, datorprogrammas, kopēšana, skenēšana, printēšana, internetapakalpojumu, pasākumi u.t.t

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 17:00
Otrdiena 08:00 17:00
Trešdiena 08:00 17:00
Ceturtdiena 08:00 17:00
Piektdiena 08:00 17:00
Papildu informācija:

Pusdienas patraukums no 13.00 līdz 14.00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Internets
2. Katalogu, kartotēku, bibliogrāfisko uzziņu sniegšana
3. Grāmatu izsniegšana pēc lasītāju pieprasījuma Lauks ir obligāts. Neatbilst formātam. Neatbilst formātam.
4. Bibliotēkas lasīšanas un literatūras popularizējošie pasākumi
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Vienas A4 formāta lapas kopēšana 0.05
3. Vienas A4 formāta lapas skenēšana 0.15
3. Krāsainā teksta izdruka A4 formats 0.20
4. Krāsainā attela izdruka A4 formats 0.40
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1983

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

75

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

8

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

121

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

16

Pārējie:

105

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3316

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2648

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

668

Virtuālais apmeklējums:

1263

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3240

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

100

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1429
Seriālizdevumi 1811
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 100

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 8
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 7
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 1

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

311

Izslēgto dokumentu kopskaits:

393

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

3974

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 169 231 3830
Seriālizdevumi 142 162 142
Audiovizuālie resursi 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 14 279

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

2

Skeneru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

3

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1