Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012706

Adrese:

Rubeņu skola, Rubeņi, Rubenes pag., Jēkabpils nov., LV-5229

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 65228204 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Bibliotēku portāls
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ināra Rudeviča

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0210

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

15.11.2003

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

2077

Akreditācijas datums:

27.05.2010

Akreditācijas termiņš:

05.05.2022

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 10:00 12:00
Ceturtdiena 9:00 13:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. - 5. Materiālu izsniegšana lasīšanai mājās. Lasītavas pakalpojumi. Uzziņas. Pasākumi un izstādes. Internets un datorpakalpojumi. Iespieddarbu un citu bibliotēkas krājumā pieejamo materiālu izsniegšana lasīšanai mājās. Uzziņu izdevumu un citu izdevumu - tematisko mapju, preses izdevumu izmantošana uz vietas bibliotēkā. Tematisku, bibliogrāfisku uzziņu sniegšana. Informācija par bibliotēkas izmantošanas iespējām. Bibliotēku, literatūru un lasīšanu popularizējošu, kā arī tematisku pasākumu un izstāžu organizēšana. Datorpakalpojumu izmantošana.
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1904

Teritorijas kopējā platība (m2):

49000

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

39

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

5

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

88

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

70

Pārējie:

18

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

588

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

172

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

416

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

825

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

671

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 712
Seriālizdevumi 101
Audiovizuālie resursi 7
Nošizdevumi 5
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 562
Bērnu grāmatas 87

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

114

Izslēgto dokumentu kopskaits:

362

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

6385

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 40 290 6162
Seriālizdevumi 72 72 0
Audiovizuālie resursi 2 0 163
Nošizdevumi 0 0 40
Attēlizdevumi 0 0 20
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 38 290 1372
Bērnu grāmatas 0 0 1184

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 1
Darbiniekiem 1
Bezmaksas Wi-Fi:

Datubāžu kopskaits:

0