Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012706

Adrese:

"Rubeņu skola", Rubeņi, Rubenes pag., Jēkabpils nov., LV-5229

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 26153170 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Jēkabpils novada Galvenās bibliotēkas mājaslapa
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ināra Rudeviča

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0210

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

15.11.2003

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

2077

Akreditācijas datums:

27.05.2010

Akreditācijas termiņš:

05.05.2022

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 10:00 12:00
Ceturtdiena 9:00 13:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Materiālu izsniegšana lasīšanai mājās Iespieddarbu un citu bibliotēkas krājumā pieejamo materiālu izsniegšana lasīšanai mājās
2. Lasītavas pakalpojumi Uzziņu izdevumu un citu izdevumu - tematisko mapju, preses izdevumu izmantošana uz vietas bibliotēkā
3. Uzziņas Tematisku, bibliogrāfisku uzziņu sniegšana. Informācija par bibliotēkas izmantošanas iespējām
4. Pasākumi un izstādes Bibliotēku, literatūru un lasīšanu popularizējošu, kā arī tematisku pasākumu un izstāžu organizēšana
5. Internets un datorpakalpojumi Datorpakalpojumu izmantošana
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

49000

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

39

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

5

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

80

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

64

Pārējie:

16

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

285

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

103

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

182

Virtuālais apmeklējums:

16

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

447

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

421

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 362
Seriālizdevumi 60
Audiovizuālie resursi 9
Kartogrāfiskie materiāli 11
Nošizdevumi 5
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 312

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

259

Izslēgto dokumentu kopskaits:

384

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

5904

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 193 324 5669
Seriālizdevumi 60 60
Audiovizuālie resursi 1 170
Nošizdevumi 5 45
Attēlizdevumi 20
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 165 1574

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 1
Darbiniekiem 1
Bezmaksas Wi-Fi: