Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000635

Adrese:

Saules iela 16, Rimicāni, Rožkalnu pag., Preiļu nov., LV-5325

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 29442909 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Preiļu Galvenās bibliotēkas mājas lapa
Elektroniskais katalogs Preiļu reģiona bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Iveta Some

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

22.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0187

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

14.11.2003

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

363b

Akreditācijas datums:

22.09.2020

Akreditācijas termiņš:

22.09.2025

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1949

Sākums:

Pamatojoties uz pirmo ierakstu Preiļu rajona Rožkalnu bibliotēkas inventāra grāmatā, par bibliotēkas dibināšanas gadu tiek uzskatīts 1949. gads.

Darbība:

Rožkalnu bibliotēka ir pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas veic pasaules kultūras mantojuma uzkrāšanu, sistematizēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas publisku pieejamību un izmantošanu. Bibliotēkas mērķis un uzdevumi: Apkopot informāciju un nodot to pagasta iedzīvotājiem, nodrošinot bibliotēkas lietotāju vajadzībām atbilstošus bezmaksas informācijas pakalpojumus, neierobežotu literatūras un nepieciešamās informācijas saņemšanu. Nodrošināt jaunas zināšanas, piedāvājot kvalitatīvu krājumu, piekļuvi datu bāzēm un elektroniskajiem dokumentiem, seriālizdevumus informatīvai un interešu nodrošināšanai. Sekmīgi iekļauties sabiedrības informācijas procesā, veicināt uz zināšanām balstītas sabiedrības attīstību, piedāvāt un nodrošināt to informāciju, ko vēlas saņemt lietotāji. Iesaistīt cilvēkus kultūras norisēs, literatūras un lasīšanas popularizēšanā.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:30
Otrdiena 08:00 16:30
Trešdiena 08:00 16:30
Ceturtdiena 08:00 16:30
Piektdiena 08:00 16:30 Katra mēneša pēdējā piektdiena - Spodrības diena, kad bibliotēka apmeklētājiem slēgta
Papildu informācija:

Pārtraukums: 12:00 - 12:30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana.
2. Grāmatas un preses izdevumi Grāmatu un preses izdevumu izsniegšana lasīšanai mājās vai uz vietas.
3. Biroja pakalpojumi Dokumentu kopēšana, printēšana, skenēšana.
4. Starp bibliotēku abonements (SBA) Dokumentu pasūtīšana no citām Latvijas bibliotēkām.
5. Novadpētniecības materiāli Novadpētniecības dokumentu mapes : Kalupes ev. -lut. baznīca, Vārkavas novadā, Rožkalnu pagasts, Arendoles bibliotēka, Rožkalnu bibliotēka, Jauktais vokālais ansamblis "Savādi gan", SDK "Dzīves virpulī", FK "Dzeipurs", biedrība "Dzintars 2007", Rimicānu pamatskola, Rimicānu PII, kolhozi Rožkalnu pagastā, zemnieku saimniecības Rožkalnu pagastā u.c.
6. Tematiskās mapes Ziemassvētki; Lieldienas; Rokdarbniecēm; Veiklajām rokām; Personības u.c.
7. Rakstu pasūtīšana No LNB analītikas datu bāzes.
8. Abonētās datu bāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā- Letonika un LURSOFT datu bāze "Laikrakstu bibliotēka"
9. www.filmas.lv Latvijas filmu katalogs, tajā ir 2865 Latvijā radītas filmas.
10. Attālināta izdevumu rezervēšana un termiņa pagarināšana Autorizētiem bibliotēkas lietotājiem - Preiļu reģiona bibliotēku kopkatalogā: https://preili.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx
11. https://www.3td.lv/lv/ebooks 3td e-grāmatu bibliotēka - autorizētajiem lasītājiem, kuri reģistrējušies bibliotēkā.
12. Autorizācijas datu piešķiršana Reģistrētiem lietotājiem.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Dokumentu kopēšana, izdruka, skenēšana Visiem bibliotēkas apmeklētājiem
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

100

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

11

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

111

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

17

Pārējie:

94

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1458

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1280

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

178

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2334

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

132

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1324
Seriālizdevumi 1009
Pārējie dokumenti 1
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 228

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 98
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 92
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 6

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

481

Izslēgto dokumentu kopskaits:

411

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

5545

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 154 411 4684
Seriālizdevumi 326 843
Audiovizuālie resursi 12
Nošizdevumi 1 5
Elektroniskais krājums (summa) 1
Citi elektroniskie resursi 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 27 63 622

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 2
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 1
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1