Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-013100

Adrese:

Rīgas iela 5, Ropaži, Ropažu nov., LV-2135

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 29103358 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Bibliotēkas vietne
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Laimdota Kundziņa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000029471

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

27.02.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1691

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

24.10.2004

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3028

Akreditācijas datums:

16.02.2015

Akreditācijas termiņš:

15.02.2021

Vispārīgs raksturojums

Sākums:

Skola dibināta 1936. gadā, bet par atkārtotu skolas dibināšanas gadu var uzskatīt 2017.

Darbība:

Galvenais bibliotēkas darbības virziens ir nodrošinās skolas audzēkņus ar mācību grāmatām un citu mācībām nepieciešamo literatūru. Veidot daiļliteratūras krājumu!

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:00 Bibliotekāra darba slodzes ir samazināta no pilnas slodzes un slodzi 0,75! darba laiks tādēļ ir no pirmdienas līdz ceturtdienai: 8:00 - 16:00, bet ceturtdien: 8:00 - 14:00. Piektdiena - brīva!
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Pašvaldības īpašums 2017.

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

63,5

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

16

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

770

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

370

Pārējie:

400

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

414

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

44

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

370

Virtuālais apmeklējums:

0

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4346

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

5531

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 4282
Kartogrāfiskie materiāli 47
Pārējie dokumenti 17
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 7564
Bērnu grāmatas 31

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

972

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

972

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 906 906
Kartogrāfiskie materiāli 47 47
Nepublicētie dokumenti 0 0 0
Pārējie dokumenti 17 17
Elektroniskais krājums (summa) 2 2
Audio grāmatas 2 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 425 425
Bērnu grāmatas 31 31

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 1
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 0
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Skeneru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

0