Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-013100

Adrese:

Rīgas iela 5, Ropaži, Ropažu pag., Ropažu nov., LV-2135

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
25880000 @
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Laimdota Kundziņa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000029471

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

27.02.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1691

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

27.07.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3028

Akreditācijas datums:

16.02.2015

Akreditācijas termiņš:

11.10.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1936

Darbība:

Izglītības iestādes bibliotēka

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:00
Otrdiena 08:00 16:00
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

0

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

397

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

315

Pārējie:

82

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

419

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 419
Pieaugušie 36
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 383

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1415

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

277

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 1415
Grāmatas 846
Seriālizdevumi 64
Kartogrāfiskie materiāli 505
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 822
Bērnu un jauniešu grāmatas 22

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

918

Izslēgto dokumentu kopskaits:

287

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

6821

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 910 287 6813
Grāmatas 846 287 6308
Seriālizdevumi 64
Kartogrāfiskie materiāli 505
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 8 8
Citi digitāli resursi 4 4
Datubāzes (skaits) 4 4
Abonētās 4 4
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 5773 287 5486
Bērnu un jauniešu grāmatas 275 275

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

5