Rikavas pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000665

Adrese:

Jaunības iela 15, Rikava, Rikavas pag., Rēzeknes nov., LV-4648

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64607086 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Rēzeknes pilsētas Centrālās bibliotēkas mājas lapa
Elektroniskais katalogs Rēzeknes reģiona bibliotēku elektroniskais katalogs
Sociālie tīkli Facebook
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Vilma Poplavska

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000051152

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

12.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0506

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

13.01.2001

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

659A

Akreditācijas datums:

07.10.2015

Akreditācijas termiņš:

07.10.2020

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1954

Darbība:

Bibliotēka ir kultūras centrs, kas nodrošina jauno informācijas tehnoloģiju attīstību, lietotāju apmācību. Nodrošina bibliotekāros un bibliogrāfiskos pakalpojumus katram iedzīvotājam. Veicina pagasta sabiedrības izaugsmi, piedalās sabiedrības aktivitātēs un mūžizglītības procesā

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 17:00
Otrdiena 08:00 17:00
Trešdiena 08:00 17:00
Ceturtdiena 08:00 17:00
Piektdiena 08:00 17:00
Papildu informācija:

Pusdienu pārtraukums no 12.00-13.00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Abonētās datu bāzes Piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft "Laikrakstu bibliotēka"
2 Datori un internets Datoru un interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

1600

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

55

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

166

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

39

Pārējie:

127

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2210

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1872

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

338

Virtuālais apmeklējums:

491

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4370

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

345

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2406
Seriālizdevumi 1964
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 345

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 24
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 24

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

710

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1071

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

5216

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 160 77 3567
Seriālizdevumi 550 994 1635
Audiovizuālie resursi 14
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 17 483

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1