Rikavas pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000665

Adrese:

Jaunības iela 15, Rikava, Rikavas pag., Rēzeknes nov., LV-4648

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64607086 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Rēzeknes pilsētas Centrālās bibliotēkas mājas lapa
Elektroniskais katalogs Rēzeknes reģiona bibliotēku elektroniskais katalogs
Sociālie tīkli Facebook
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Vilma Poplavska

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000051152

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

12.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0506

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

13.01.2001

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

659B

Akreditācijas datums:

12.11.2021

Akreditācijas termiņš:

12.11.2026

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1954

Darbība:

Bibliotēka ir kultūras centrs, kas nodrošina jauno informācijas tehnoloģiju attīstību, lietotāju apmācību. Nodrošina bibliotekāros un bibliogrāfiskos pakalpojumus katram iedzīvotājam. Veicina pagasta sabiedrības izaugsmi, piedalās sabiedrības aktivitātēs un mūžizglītības procesā

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:30
Otrdiena 08:00 16:30
Trešdiena 08:00 16:30
Ceturtdiena 08:00 16:30
Piektdiena 08:00 16:30
Papildu informācija:

Pusdienu pārtraukums 12:00 - 12:30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Abonētās datu bāzes Piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft "Laikrakstu bibliotēka"
2 Datori un internets Datoru un interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
3 Attālināto autorizācijas datu piešķiršana Pakalpojums nodrošina piekļuvi attālināti abonētajām datubāzēm, 3td e-GRĀMATU bibliotēkai. Sniedz iespēju pašam lietotājam iestāties rindā uz kādu izdevumu, rezervēt, pagarināt grāmatu nodošanas termiņu u.t.t.
4 Uzziņu un konsultāciju sniegšana Tiek sniegtas uzziņas un konsultācijas .
5 Literatūru popularizējošie pasākumi: literatūras izstādes, ilustrāciju izstādes, bibliotekārās stundas, konsultācijas, ekskursijas bibliotēkā, tematiskie pasākumi u.c.; Tiek regulāri uzliktas izstādes ievērojamu cilvēku atceres dienām , jubilejām.
6 Iekšzemes starpbibliotēku abonementa (SBA) pakalpojumi. Iespieddarbus, kuri nav bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA).
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

1600

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

55

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

162

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

39

Pārējie:

123

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1696

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1503

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

193

Virtuālais apmeklējums:

487

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4683

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

384

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2703
Seriālizdevumi 1980
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 385

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 80
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 48
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 32

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

789

Izslēgto dokumentu kopskaits:

659

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

5346

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 188 159 3596
Seriālizdevumi 599 500 1734
Audiovizuālie resursi 14
Attēlizdevumi 1 1
Pārējie dokumenti 1 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 25 511

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 8
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 7
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1