Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-013083

Adrese:

Ruses iela 22, Rīga, LV-1029

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 29728741 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Iestādes vietne Rīgas Zolitūdes ģimnāzija
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ilze Krastiņa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

3813900724

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

05.05.2000

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0696

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

29.01.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

2928

Akreditācijas datums:

30.05.2014

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1986

Darbība:

Skolā katru gadu mācās ap 1500 skolēnu, ar kuriem strādā vairāk kā 100 pedagogu. Bibliotēkas krājums ir komplektēts atbilstoši skolas specifiskajām vajadzībām. Skolā mācības notiek bilingvāli. Vecākajās klasēs vecākiem ir iespēja izvēlēties sava bērna mācību virzienu saskaņā ar viņa vēlmēm un spējām - ne tikai vispārizglītojošo, bet arī matemātikas un dabaszinību vai valodu padziļinātas apguves virzienu. Šobrīd bibliotēkas darbā tiek izmantots elektroniskais kopkatalogs Skolu Alise. Ir pieejams patstāvīgais un bezvadu interneta pieslēgums. Bibliotēkā ir plaša lasītava un informācijas ieguvei ir pieejama datortehnika.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:30 17:00 Bibliotēkas darba laiks 8:30 - 17:00
Otrdiena 08:30 17:00 Bibliotēkas darba laiks 8:30 - 17:00
Trešdiena 08:30 17:00 Bibliotēkas darba laiks 8:30 - 17:00
Ceturtdiena 08:30 17:00 Bibliotēkas darba laiks 8:30 - 17:00
Piektdiena 08:30 17:00 Bibliotēkas darba laiks 8:30 - 17:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Bibliotēkas apmeklējums Grāmatu un citu materiālu saņemšana un nodošana, lietošanas termiņa pagarināšana
Lietotāju reģistrācija Lietotāja elektroniskā reģistrācija Skolu bibliotēku kopkatalogā.
Konsultācijas informācijas meklēšanā Konsultācijas darbam ar datoru un internetu, kā arī darbam ar abonētajām datubāzēm un bibliotēku elektroniskajiem katalogiem
Bibliogrāfisko uzziņu sniegšana Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
Abonētās datubāzes Bezmaksas piekļuve abonētajai datubāzei internetā - Letonika.lv
Ekskursijas Iepazīšanās ekskursijas pa bibliotēku.
Skolu bibliotēku elektroniskais kopkatalogs Elektronisks skolu bibliotēku kopkatalogs, kas nodrošina informācijas meklēšanu skolu bibliotēku elektroniskajos katalogos.
Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav skolas bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot Starpbibliotēku abonementu (SBA) no Latvijas Nacionālās bibliotēkas
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1986

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

114

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

24

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

1468

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1312

Pārējie:

156

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

27928

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

14680

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

13248

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

25421

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

22603

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 24022
Seriālizdevumi 1200
Audiovizuālie resursi 199
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 22400
Bērnu grāmatas 7001

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

27857

Izslēgto dokumentu kopskaits:

33929

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

34072

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 27857 33929 34072
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 19063 25635 23091

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

1

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 1
Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda
Krievu valoda