Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja zinātniskā bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Speciālā bibliotēka

ISIL kods:

LV-BIB-013470

Adrese:

Palasta iela 4, Rīga, LV-1050

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 67356710 26520755 @
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Daina Cingele

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1488

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

31.05.2004

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1974

Sākums:

Bibliotēka ir Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja struktūrvienība no 1974.gada

Darbība:

Bibliotēka ir iekšēja, slēgta tipa muzeja stuktūrvienība, kas atbilstoši muzeja profilam veic iespieddarbu komplektēšanu, uzskaitīšanu un glabāšanu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 9:00 16:00
Otrdiena 9:00 16:00
Trešdiena 9:00 16:00
Ceturtdiena 9:00 16:00
Piektdiena 9:00 16:00
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

82,2

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

3

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

60

Pārējie:

60

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1456

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1456

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2195

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 745
Seriālizdevumi 925
Pārējie dokumenti 525

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

73

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

26655

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 39 20292
Seriālizdevumi 34 6363

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 1
Darbiniekiem 1
Datubāžu kopskaits:

0

Printeru kopskaits:

1