Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-013048

Adrese:

Aizkraukles iela 14, Rīga, LV-1006

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 67474072
Bibliotēkā 67552842
Skolā 67474065 @ 67553262
Skolā 67553262
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Iestādes vietne Rīgas Teikas vidusskola/Bibliotēka
Elektroniskais katalogs Rīdas Teikas vidusskolas bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Skolas direktore Ilona Bergmane

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

3713900746

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

09.05.2000

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0660

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

27.01.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

2806

Akreditācijas datums:

17.01.2014

Akreditācijas termiņš:

13.11.2019

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1953

Darbība:

Kopš 2002.gada bibliotēka darbojas skolas jaunajā korpusā, speciāli bibliotēkai projektētās telpās.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:30 18:00
Otrdiena 09:30 18:00
Trešdiena 09:30 18:00
Ceturtdiena 09:30 18:00
Piektdiena 09:30 18:00
Papildu informācija:

Pārtraukums no 13:00 līdz 13:30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu izmantošana. WiFi
Kopēšana Mācību darbam nepieciešamo materiālu kopēšana
Plēvēšana Skolas iegādāto mācību grāmatu ieplēvēšana
www.letonika.lv Internetvietnes www.letonika.lv izmanošana bez maksas
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1953

Teritorijas kopējā platība (m2):

9130

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

170

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

22

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

1017

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

817

Pārējie:

200

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

8323

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1665

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

6658

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

13039

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

10432

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 13039
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 5852

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

2035

Izslēgto dokumentu kopskaits:

5714

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

29332

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 2032 5569 29290
Audiovizuālie resursi 2 7 29
Elektroniskie resursi 1 138 13
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 1759 1164 10581

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

0

Printeru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda