Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-013048

Adrese:

Aizkraukles iela 14, Rīga, LV-1006

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 67474072
Skolā 67474065 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Bibliotēkas vietne Rīgas Teikas vidusskolas bibliotēka
Elektroniskais katalogs Rīgas Teikas vidusskolas bibliotēkas elektroniskais katalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

skolas direktore Ilona Bergmane

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

3713900746

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

09.05.2000

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0660

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

27.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3837

Akreditācijas datums:

26.11.2019

Akreditācijas termiņš:

25.11.2025

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1953

Sākums:

Bibliotēka darbību sāk 1953.gadā līdz ar skolas dibināšanu.

Darbība:

Mainoties laikiem, mainās skolas nosaukums un kopā ar to arī bibliotēkas nosaukums: no 1953.gada 1.septembra līdz 1964.gadam – Rīgas 36.vidusskolas bibliotēka, no 1964.gada līdz 1968.gadam – Rīgas 16.astoņgadīgās skolas bibliotēka, no 1968.gada līdz 1998.gadam – Rīgas 36.vidusskolas bibliotēka, kopš 1998.gada – Rīgas Teikas vidusskolas bibliotēka. 2002.gadā skolā tiek pabeigta renovācija un bibliotēka tiek pie jaunām, speciāli bibliotēkai projektētām telpām vienā no skolas jaunajiem korpusiem.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:30 18:00
Otrdiena 09:30 18:00
Trešdiena 09:30 18:00
Ceturtdiena 09:30 18:00
Piektdiena 09:30 18:00
Papildu informācija:

Pārtraukums no 13:00 līdz 13:30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu izmantošana. WiFi
Plēvēšana Skolas iegādāto mācību grāmatu ieplēvēšana
www.letonika.lv Internetvietnes www.letonika.lv izmanošana bez maksas
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Teritorijas kopējā platība (m2):

9130

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

170

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

22

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

1005

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

773

Pārējie:

232

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

8095

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1862

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

6233

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

18985

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

14619

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 18985
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 13948

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1159

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1472

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

35540

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 1158 1466 35470
Audiovizuālie resursi 2 27
Attēlizdevumi 33
Pārējie dokumenti 1 1
Elektroniskie resursi 4 9
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 760 1160 18431

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

1

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 1

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1