Rīgas Stradiņa universitātes bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Augstākās izglītības iestādes bibliotēka >> Augstskolu

ISIL kods:

LV-BIB-013408

Adrese:

Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 67409196 @ 67409247
Bibliotēkā 67409192
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Bibliotēkas vietne Rīgas Stradiņa universitātes bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ināra Aploka

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0523

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

15.01.2004

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

07B

Akreditācijas datums:

17.11.2016

Akreditācijas termiņš:

17.11.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1950

Sākums:

1950.gada beigās Latvijas Universitātes Medicīņas fakultātei atdaloties no universitātes un nodibinot Rīgas Medicīnas institūtu (RMI), uz LU medicīnas literatūras krājuma bāzes tika izveidota RMI bibliotēka.

Darbība:

Bibliotēkas uzdevums ir veidot kvalitatīvu bibliotēkas resursu un pakalpojumu nodrošinājumu universitātes studiju, zinātniskajam un pētniecības darbam, kā arī veselības aprūpē nodarbinātajiem, nodrošināt informācijas publisku pieejamību ar dažādiem bibliotēkas pakalpojumiem, iespēju robežās nodrošinot resursu izmantošanu visā Latvijas teritorijā, kā arī organizēt un veikt Latvijas veselības aprūpes iestāžu bibliotēku metodisko vadību un veicināt mūžizglītības programmu attīstību, veidojot un attīstot diferencētas mācību programmas lietotājiem informācijpratībā.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:30 20:00 No 19:00 - 8:30 RSU studentiem un personālam pieejama diennakts lasītava
Otrdiena 08:30 20:00 No 19:00 - 8:30 RSU studentiem un personālam pieejama diennakts lasītava
Trešdiena 08:30 20:00 No 19:00 - 8:30 RSU studentiem un personālam pieejama diennakts lasītava
Ceturtdiena 08:30 20:00 No 19:00 - 8:30 RSU studentiem un personālam pieejama diennakts lasītava
Piektdiena 08:30 19:00 No 19:00 - 8:30 RSU studentiem un personālam pieejama diennakts lasītava
Sestdiena 10:00 17:00 No 17:00 - 8:30 RSU studentiem un personālam pieejama diennakts lasītava

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 konsultācijas iespieddarbu meklēšanā
2 konsultācijas elektroniskās informācijas meklēšanā un sistemātisko pārskatu veidošanā
3 literatūras izsniegšana uz mājām
4 iespēja strādāt ar internetu, informācijas avotu katalogiem, tiešsaistes datubāzēm un citām datorprogrammām
5 iespēja strādāt ar bibliotēkas lokālajām datubāzēm
6 iespēja rezervēt nepieciešamos informācijas avotus bibliotēkas elektroniskajā katalogā
7 iespēja izmantot Starpbibliotēku abonementa pakalpojumus
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1 kopēšana, melnbalta un krāsaina izdruka, attēla vai teksta skenēšana ar daudzfunkcionālajām iekārtām (DFI), kas darbojas pašapkalpošanās režīmā Atbilstoši Maksas pakalpojumu cenrādim
2 iesiešana un laminēšana – Dzirciema ielā 16, G korpusa 204. telpā Atbilstoši Maksas pakalpojumu cenrādim
3 diferencētā informatīvā apkalpošana pēc tematiskajiem pieprasījumiem Atbilstoši Maksas pakalpojumu cenrādim
4 bibliotēkas speciālistu atbalsts sistemātiskā pārskata veidošanā - konsultācija par sistemātiskā pārskata veidošanu, meklēšanas stratēģijas izstrāde (protokola metožu sadaļa), pētījumu meklēšana Atbilstoši Maksas pakalpojumu cenrādim
5 Starptautiskā Starpbibliotēku abonementa pakalpojumi Atbilstoši Maksas pakalpojumu cenrādim
6 iespēja iegādāties RSU Izdevniecības izdevumus
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

2155

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

294

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

15149

Pārējie:

15149

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

253424

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

253424

Virtuālais apmeklējums:

63584

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

110901

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 91414
Seriālizdevumi 11128
Audiovizuālie resursi 150
Nepublicētie dokumenti 7744
Elektroniskie resursi 465

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 63
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 44
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 19
Starptautiskais starpbibliotēku abonements (SSBA):
SSBA Skaits
Kopējais starptautisko SBA skaits 31
No ārvalstu bibliotēkām saņemtie dokumenti 23
Uz ārvalstu bibliotēkām nosūtītie dokumenti 8

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

8563

Izslēgto dokumentu kopskaits:

16416

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

572926

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 4329 8329 261934
Seriālizdevumi 3346 4600 260247
Audiovizuālie resursi 71 218
Nepublicētie dokumenti 757 3487 48906
Elektroniskie resursi 60 1621
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 2392 4553 30643

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 125
Darbiniekiem 45
Lasītājiem 80
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALEPH

Datubāžu kopskaits:

28

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 24
Pašu veidotās 4

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda
Angļu valoda

Pašapkalpošanas grāmatu izsniegšanas/ nodošanas sistēma

Pašapkalpošanas grāmatu izsniegšanas/ nodošanas sistēma:

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

10

Skeneru kopskaits:

2

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

7

Digitalizācija

Digitālo kolekciju skaits 2019.gada beigās:

1

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Perioda sākumā Atskaites gada laikā Perioda beigās
Teksta dokumenti 142 218 360
Teksta dokumenti - Lappuses 39632 59590 99222