Rīgas Stradiņa universitātes bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Augstākās izglītības iestādes bibliotēka >> Augstskolu

ISIL kods:

LV-BIB-013408

Adrese:

Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 67409196 @ 67409247
Bibliotēkā 67409192
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Bibliotēkas vietne Rīgas Stradiņa universitātes bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ināra Aploka

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0523

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

15.01.2004

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

07B

Akreditācijas datums:

17.11.2016

Akreditācijas termiņš:

17.11.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1950

Sākums:

1950.gada beigās Latvijas Universitātes Medicīņas fakultātei atdaloties no universitātes un nodibinot Rīgas Medicīnas institūtu (RMI), uz LU medicīnas literatūras krājuma bāzes tika izveidota RMI bibliotēka.

Darbība:

Bibliotēkas uzdevums ir veidot kvalitatīvu bibliotēkas resursu un pakalpojumu nodrošinājumu universitātes studiju, zinātniskajam un pētniecības darbam, kā arī veselības aprūpē nodarbinātajiem, nodrošināt informācijas publisku pieejamību ar dažādiem bibliotēkas pakalpojumiem, iespēju robežās nodrošinot resursu izmantošanu visā Latvijas teritorijā, kā arī organizēt un veikt Latvijas veselības aprūpes iestāžu bibliotēku metodisko vadību un veicināt mūžizglītības programmu attīstību, veidojot un attīstot diferencētas mācību programmas lietotājiem informācijpratībā.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:30 20:00 No 19:00 - 8:30 RSU studentiem un personālam pieejama diennakts lasītava
Otrdiena 08:30 20:00 No 19:00 - 8:30 RSU studentiem un personālam pieejama diennakts lasītava
Trešdiena 08:30 20:00 No 19:00 - 8:30 RSU studentiem un personālam pieejama diennakts lasītava
Ceturtdiena 08:30 20:00 No 19:00 - 8:30 RSU studentiem un personālam pieejama diennakts lasītava
Piektdiena 08:30 19:00 No 19:00 - 8:30 RSU studentiem un personālam pieejama diennakts lasītava
Sestdiena 10:00 17:00 No 17:00 - 8:30 RSU studentiem un personālam pieejama diennakts lasītava

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1 konsultācijas iespieddarbu meklēšanā
2 konsultācijas elektroniskās informācijas meklēšanā
3 literatūras izsniegšana uz mājām
4 iespēja strādāt ar internetu, informācijas avotu katalogiem, tiešsaistes datubāzēm un citām datorprogrammām
5 iespēja strādāt ar bibliotēkas lokālajām datubāzēm
6 iespēja rezervēt nepieciešamos informācijas avotus bibliotēkas elektroniskajā katalogā
7 iespēja izmantot Starpbibliotēku abonementa pakalpojumus
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1 kopēšana, melnbalta un krāsaina izdruka, attēla vai teksta skenēšana ar daudzfunkcionālajām iekārtām (DFI), kas darbojas pašapkalpošanās režīmā Atbilstoši Maksas pakalpojumu cenrādim.
2 iesiešana un laminēšana – Dzirciema ielā 16, G korpusa 204. telpā Atbilstoši Maksas pakalpojumu cenrādim.
3 diferencētā informatīvā apkalpošana pēc tematiskajiem pieprasījumiem Atbilstoši Maksas pakalpojumu cenrādim.
4 bibliotēkas speciālistu atbalsts sistemātiskā pārskata veidošanā - konsultācija par sistemātiskā pārskata veidošanu, meklēšanas stratēģijas izstrāde (protokola metožu sadaļa), pētījumu meklēšana Atbilstoši Maksas pakalpojumu cenrādim.
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Valsts īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1987

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

2175

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

301

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

14362

Pārējie:

14362

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

263114

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

263114

Virtuālais apmeklējums:

64171

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

126287

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 105421
Seriālizdevumi 12287
Nepublicētie dokumenti 8348
Elektroniskie resursi 231

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 37
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 27
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 10
Starptautiskais starpbibliotēku abonements (SSBA):
SSBA Skaits
Kopējais starptautisko SBA skaits 71
No ārvalstu bibliotēkām saņemtie dokumenti 69
Uz ārvalstu bibliotēkām nosūtītie dokumenti 2

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

7944

Izslēgto dokumentu kopskaits:

10897

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

580777

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 4143 7496 265932
Seriālizdevumi 3018 1032 261501
Audiovizuālie resursi 23 147
Nepublicētie dokumenti 709 2369 51636
Elektroniskie resursi 51 1561
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 1538 4202 32804

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 125
Darbiniekiem 45
Lasītājiem 80
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALEPH

Datubāžu kopskaits:

27

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 23
Pašu veidotās 4
Printeru kopskaits:

10

Skeneru kopskaits:

2

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

8

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda
Angļu valoda

Pašapkalpošanas grāmatu izsniegšanas/ nodošanas sistēma

Pašapkalpošanas grāmatu izsniegšanas/ nodošanas sistēma:

Digitalizācija

Digitālo kolekciju skaits 2018.gada beigās:

1

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Perioda sākumā Atskaites gada laikā Perioda beigās
Teksta dokumenti 0 142 142
Teksta dokumenti - Lappuses 0 39632 39632