Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-013595

Adrese:

Gaiziņa iela 1, Rīga, LV-1050

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 67229210 @ 67224397
Informācija tīmekļvietnēs:

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

2681

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

12.04.2007

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1918

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

24.09.2019

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3993

Akreditācijas datums:

19.11.2020

Akreditācijas termiņš:

18.11.2026

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1991

Sākums:

1991.- 2019. gads - Rīgas Vakara ģimnāzijas bibliotēka. No 2019. gada augusta Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolas bibliotēka.

Darbība:

Veikta fonda komplektēšana, pārvietošana un izslēgšana. Bibliotēkā ir plašs mācību grāmatu, daiļliteratūras un uzziņu literatūras klāsts, kā arī jaunākie žurnāli. Mācību procesā ir iespēja izmantot CD, DVD, kartes un spēles. Turpinās darbs pie tematisko mapju papildināšanas, t.sk. par rakstniekiem, dzejniekiem un Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolu. Regulāri noformēts stends Latvijā un pasaulē. Noorganizēta bibliotekārā stunda pamatskolas klasēs. Noformētas 9 jubilejas un 11 tematiskās izstādes. Rīkotas izstādes ‘’Bibliotēkas TOP 10’’, ‘’Jaunākās mācību grāmatas’’, ‘’Jaunākā daiļliteratūra un uzziņu literatūra’’, ‘’Jaunākie dāvinājumi’’, ‘’Karjeras izglītība’’. Apmeklēts ikgadējais pasākums Ķīpsalā ‘’Skola 2022’’. Apkopoti materiāli par karjeras izglītības iespējām Latvijā un ārzemēs.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 18:30
Otrdiena 09:00 18:30
Trešdiena 09:00 19:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 14:30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Mācību procesa nodrošināšana
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

3142

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

55,5

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

8

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

810

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

214

Pārējie:

596

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3286

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2430

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

856

Virtuālais apmeklējums:

94

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

9932

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

2782

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 9425
Seriālizdevumi 416
Audiovizuālie resursi 60
Kartogrāfiskie materiāli 4
Nošizdevumi 22
Pārējie dokumenti 4
Elektroniskais krājums (summa) 1
E-grāmatas 1
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 8100

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 5
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 4
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 1

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

3581

Izslēgto dokumentu kopskaits:

2829

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

28573

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 3571 2829 28332
Seriālizdevumi 10 150
Audiovizuālie resursi 60
Kartogrāfiskie materiāli 4
Nošizdevumi 22
Pārējie dokumenti 4
Elektroniskais krājums (summa) 1
E-grāmatas 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 3473 2829 21663

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 2
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 1
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Tīmekļvietnes automātiskās tulkošanas iespēja:

Google

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

2

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1