Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-013595

Adrese:

Gaiziņa iela 1, Rīga, LV-1050

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 67229210 @ 67224397
Informācija tīmekļvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Inga Grīne

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

2681

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

12.04.2007

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1918

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

24.09.2019

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3993

Akreditācijas datums:

19.11.2020

Akreditācijas termiņš:

18.11.2026

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1991

Sākums:

No 1991. gada līdz 2019. gadam Rīgas Vakara ģimnāzijas bibliotēka. No 2019. gada augusta Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolas bibliotēka.

Darbība:

Veikta fonda komplektēšana, pārvietošana un izslēgšana. Bibliotēkā ir plašs mācību grāmatu, daiļliteratūras un uzziņu literatūras klāsts. Mācību procesā ir iespēja izmantot CD, DVD, kartes un spēles. Turpinās darbs pie tematisko mapju noformēšanas, t.sk. par rakstniekiem un dzejniekiem. Tāpat tiek papildināta tematiskā mape ‘’Reinholda Šmēlinga vidusskolas atspoguļojums presē’’. Regulāri noformēts stends Latvijā un pasaulē. Noorganizēta bibliotekārā stunda pamatskolas klasēs. Noformētas 9 jubilejas un 11 tematiskās izstādes. Rīkotas izstādes ‘’Bibliotēkas TOP 10’’,‘’Jaunākās mācību grāmatas’’, ‘’Jaunākā daiļliteratūra un uzziņu literatūra’’, ‘’Jaunākie dāvinājumi’’, ‘’Karjeras izglītība’’. Apmeklēts ikgadējais pasākums Ķīpsalā ‘’Skola 2020’’. Apkopoti materiāli par izglītības iespējām Latvijā un ārzemēs.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 18:30
Otrdiena 09:00 18:30
Trešdiena 09:00 19:00
Ceturtdiena 09:00 18:30
Piektdiena 09:00 14:30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Mācību procesa nodrošināšana
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

3142

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

55,5

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

8

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

800

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

214

Pārējie:

586

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3256

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2400

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

856

Virtuālais apmeklējums:

92

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

10105

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

2782

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 9600
Seriālizdevumi 415
Audiovizuālie resursi 60
Kartogrāfiskie materiāli 4
Nošizdevumi 22
Pārējie dokumenti 3
Elektroniskais krājums (summa) 1
E-grāmatas 1
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 8000

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 5
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 4
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 1

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

3191

Izslēgto dokumentu kopskaits:

2237

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

27122

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 3147 2237 26893
Seriālizdevumi 30 139
Audiovizuālie resursi 8 60
Kartogrāfiskie materiāli 4 4
Nošizdevumi 22
Pārējie dokumenti 2 3
Elektroniskais krājums (summa) 1
E-grāmatas 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 3074 2237 20415
Bērnu grāmatas 73 6478

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 2
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 1
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Tīmekļvietnes automātiskās tulkošanas iespēja:

Google

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

2

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1