Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-013076

Adrese:

Kartupeļu iela 2, Rīga, LV-1058

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 67623155 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Bibliotēkas vietne Rīgas Pārdaugavas pamatskola
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Kokina S.

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

3812900704

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

27.04.2000

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0697

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

29.01.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

2837

Akreditācijas datums:

25.02.2014

Akreditācijas termiņš:

26.02.2020

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1964

Darbība:

Bibliotēkas uzdevums nodrošināt skolēnus,skolas darbiniekus un vecākus ar mācību grāmatam un papildus literatūru

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 17:00
Otrdiena 08:00 16:00
Trešdiena 08:00 16:00
Ceturtdiena 08:00 16:00
Piektdiena 08:00 15:00
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1964

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Rīgas Pārdaugavas pamatskola Kartupeļu 2 Pašvaldības īpašums 1964
Teritorijas kopējā platība (m2):

114

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

114

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

30

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

530

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

475

Pārējie:

55

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

10060

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

560

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

9500

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

12827

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

8550

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 9110
Seriālizdevumi 3717
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 3800
Bērnu grāmatas 2520

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

643

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

34617

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 503 33112
Seriālizdevumi 140 1505
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 503 16082
Bērnu grāmatas 3000 3000

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Datubāžu kopskaits:

0

Printeru kopskaits:

1

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda