Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-013014

Adrese:

Prūšu iela 42A, Rīga, LV-1057

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 67131506 @ 67131506
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Iestādes vietne Rīgas Lietuviešu vidusskola
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Danute Potašova

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

3713901263

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

01.11.2000

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0677

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

29.01.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3138

Akreditācijas datums:

20.05.2015

Akreditācijas termiņš:

19.05.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

2002

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:15 16:15
Otrdiena 08:15 16:15
Trešdiena 08:15 16:15
Ceturtdiena 08:15 16:15
Piektdiena 08:15 16:15

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Mācību grāmatas Mūsu skolas skolniekiem
Daiļliteratūra Abonements uz 14 dienam
Daiļliteratūra Lasītavā
Periodika Lasītavā
Internēta pieeja Bibliotēkas lietotājiem
Jaunās grāmatas Izstādes
Rakstnieku jubilejas Izstādes
Semināri, konferences Latgales priekšpilsētai
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

2000

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

145

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

21

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

449

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

392

Pārējie:

57

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

11889

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

423

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

11466

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

5832

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

5747

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 5832
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 3353
Bērnu grāmatas 1944

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 12
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 12

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

767

Izslēgto dokumentu kopskaits:

667

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

13137

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 767 621 13008
Seriālizdevumi 23 128
Audiovizuālie resursi 23 0
Nošizdevumi 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 674 385 11301
Bērnu grāmatas 21 1 328

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 7
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

0

Printeru kopskaits:

1

Skeneru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda