Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-013013

Adrese:

Maskavas iela 273, Rīga, LV-1063

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 67187888 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne Rīgas Ķengaraga vidusskola
Elektroniskais katalogs Rīgas Ķengaraga vidusskolas bibliotēkas elektroniskais katalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

nav

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1983

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

24.09.2019

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

4014

Akreditācijas datums:

01.12.2020

Akreditācijas termiņš:

30.11.2026

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1968

Darbība:

1. Bibliotēkas krājuma komplektēšana atbilstoši izglītības iestādē īstenotajām izglītības programmām un lasītāju pieprasījumam un uzturēšana. 2. Bibliotēkas pakalpojumu sniegšana bibliotēkas lietotājiem. 3. Bibliotēkas lietotāju interešu un vajadzību izpēte. 4.Atbalsta sniegšana pedagogiem jaunā mācību satura ieviešanā. 5. Pasākumu organizēšana bibliotēkas lietotāju lasītprasmes veicināšanai. 6. Bibliotēkas krājuma popularizēšana, rīkojot izstādes, iepazīstinot ar bibliotēkas jaunieguvumiem.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 07:40 17:00
Otrdiena 07:40 17:00
Trešdiena 07:40 17:00
Ceturtdiena 08:30 17:00
Piektdiena 07:40 14:00
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Teritorijas kopējā platība (m2):

15583

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

68

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

12

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

740

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

680

Pārējie:

60

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3697

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

292

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

3405

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

17355

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

8094

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 17355
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 12322
Bērnu grāmatas 1993

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

989

Izslēgto dokumentu kopskaits:

624

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

27721

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 989 624 27721
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 595 14555
Bērnu grāmatas 74 928

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 2
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 0
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda