Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-013013

Adrese:

Maskavas iela 273, Rīga, LV-1063

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 67187888 @
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Skolas direktore T.Belugina. Bibliotekāre A.Bukava

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1983

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

24.09.2019

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

4014

Akreditācijas datums:

01.12.2020

Akreditācijas termiņš:

30.11.2026

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1968

Sākums:

Rīgas Ķengaraga vidusskola dibināta 1968. gada 1. septembrī kā Rīgas 52.vidusskola. Vairāk kā 50 pastāvēšanas gados skolai vairākkārt mainījušies nosaukumi. 1991. gada 1.septembrī skola tika pārdēvēta par Rīgas Universālo komercskolu. 2003. gada 16.jūnijā to pārdēvēja par Rīgas Universālo vidusskolu, bet 2012. gada 31. augustā skolai piešķirts nosaukums - Rīgas Ķengaraga vidusskola.

Darbība:

Šobrīd skolas bibliotēkas darbība virzīta uz modernas, lasītveicinošas vides veidošanu, notiek telpu modernizācija, krājuma sakārtošana un automatizācija. Bibliotēkas darbā tiek izmantota BIS Alise. Skolā tiek īstenotas septiņas izglītības programmas. Šobrīd viena no skolas bibliotēkas prioritātēm ir atbalsta sniegšana pedagogiem jaunā mācību satura ieviešanā, komplektējot skolas bibliotēkas krājumā arī digitālos līdzekļus un elektroniskos resursus. Skolas bibliotēkas mērķis ir kļūt par pedagogiem un skolēniem paredzētu mācīšanas, mācīšanās uzlabošanas un pilnveidošanas līdzekli. Mācības skolā notiek gan latviešu, gan mazākumtautību - krievu valodā.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 07:30 16:00
Otrdiena 07:30 16:00
Trešdiena 07:30 16:00
Ceturtdiena 07:30 16:00
Piektdiena 07:30 16:00
Papildu informācija:

Pusdienu pārtraukums: 12.00 - 12.30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Lietotāju reģistrācija, konsultācijas par bibliotēkas krājumu un informācijas meklēšanas iespējām.
2. Informācijas un iespieddarbu meklēšana. Iespieddarbu un citu bibliotēku krājumos pieejamo informācijas resursu izsniegšana izmantošanai ārpus bibliotēkas.
3. Konsultācijas darbam ar datoru un internetu, kā arī darbam ar abonētajām datubāzēm, mācību interneta platformām un bibliotēku elektroniskajiem katalogiem.
4. Lasītveicināšanas pasākumi (bibliotekārās stundas, konkursi) skolas skolēniem mācību procesa ietvaros.
5. WiFi – iespēja pieslēgties bezvadu interneta tīklam.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
2.
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Rīgas Ķengaraga vidusskola Maskavas iela 273, Rīga Pašvaldības īpašums 1968

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

68

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

12

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

729

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

675

Pārējie:

54

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2940

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

240

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

2700

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

14000

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

10000

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 13600
Pārējie dokumenti 400
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 11000

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

919

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1684

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

26957

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 919 1684 26957
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 866 984 14437

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 2
Darbiniekiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1