Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-013086

Adrese:

Atgāzenes iela 26, Rīga, LV-1004

Darbojās 2017.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 29174352 @
Skolā @
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ilga Maižele

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0691

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

29.01.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Vispārīgs raksturojums

Sākums:

1994.

Darbība:

 visa veida Latvijā pieejamo igauņu autoru grāmatu un citu dokumentu igauņu un latviešu valodā vākšana un uzglabāšana. Uzziņu literatūras, igauņu valodā komplektēšana un uzglabāšana.  dot iespēju bērniem no Igaunijas, kuri Latvijā uzturas neilgu laiku, iegūt informāciju un mācīties dzimtajā valodā.  Sniegt iespēju skolēniem apgūt Latvijas, Igaunijas, Eiropas un pasaules kultūras mantojuma pamatus. Attīstīt skolēnos prasmi novērtēt igauņu un citu tautu kultūras vērtības;  Izkopt spējas saskatīt kopīgo un atšķirīgo dažādās kultūrās, veidot pozitīvu attieksmi pret dažādo;  prioritāte - veicināt igauņu un latviešu kultūras tuvību.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:00
Otrdiena 08:00 16:00
Ceturtdiena 08:00 16:00
Papildus informācija:

strādā katru otro pirmdienu

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības darbam ar pilnteksta un bibliogrāfiskām d/b un konsultācujas darbam ar datoru un internetu.
Ekskursijas Ekskursijas pa bibliotēku
Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku uzziņu izpilde.
Informācijpratības nodarbības Bibliotēku elektroniskie katalogi un abonētās datubāzes
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

78

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

17

Lietotāji

Pārējie:

0

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

0

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

0

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

0

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

4112

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 4112 4112
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 4055 4055

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 1
Darbiniekiem 1
Datubāžu kopskaits:

0

Printeru kopskaits:

1