Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-013041

Adrese:

Mēness iela 8, Rīga, LV-1013

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 67501623 @ 67821115
Bibliotēkā @
Skolā 67474156
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Bibliotēkas vietne Ausainais
Elektroniskais katalogs RFL bibliotēkas elektroniskais katalogs
Iestādes vietne Rīgas Franču liceja mājas lapa
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Rasma Grosena

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

3713900740

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

09.05.2000

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0653

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

27.01.2004

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3621

Akreditācijas datums:

06.06.2018

Akreditācijas termiņš:

05.06.2024

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:00
Otrdiena 08:00 16:00
Trešdiena 08:00 16:00
Ceturtdiena 08:00 16:00
Piektdiena 08:00 16:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1 Bibliotēkas apmeklēšana, lietotāju pierakstīšana, iepazīstināšana ar bibliotēkas darba kārtību, konsultācijas par fondiem un informācijas meklēšanas iespējām;
2 Grāmatu, žurnālu, laikrakstu, audiovizuālo materiālu un citu dokumentu izsniegšana pēc lietotāja pieprasījuma lasītavā, abonementā;
3 Informācijas meklējumsistēma (katalogi, kartotēkas u.tml);
4 Elektroniskās datu bāzes (vispārīgie raksti no Latvijas periodikas, grāmatu katalogs u.tml.);
5 Internets;
6 Bibliotēku, lasīšanu un literatūru popularizējoši pasākumi (izstādes, lekcijas, konsultācijas, tematiski pasākumi u.tml.);
7 Letonika.lv lietošanas pamācība
8 Informācijas sniegšana izmantojot skype.
9 http://www.eduspace.lv mācību vides lietošanas apmācība
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
www vietne
MĀCĪBU MATERIĀLI
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1965

Teritorijas kopējā platība (m2):

2151

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

90

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

30

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

1093

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

980

Pārējie:

113

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

20000

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2000

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

18000

Virtuālais apmeklējums:

4000

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

17500

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

17200

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 17500
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 13025

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1165

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

79753

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 78588 1165 79753
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 18433 1141 19574

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 8
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

0

Printeru kopskaits:

1

Skeneru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

25

Tematiskie pasākumi:

10