Rīgas Centrālās bibliotēkas Pļavnieku filiābibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000021

Adrese:

Salnas iela 8, Rīga, LV-1021

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 67037339 @
Bibliotēkā 67037343
Informācija tīmekļvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Līga Bergmane

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1804

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

03.08.2005

Piederība

Iestādes piederība:

Rīgas Centrālā bibliotēka

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

93A

Akreditācijas datums:

22.12.2014

Akreditācijas termiņš:

22.12.2019

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1989

Darbība:

Pļavnieku filiālbibliotēka ir Rīgas Centrālās bibliotēkas struktūrvienība, kura darbojas kā informācijas, izglītības un kultūras centrs. Bibliotēka ir pieejama visai ģimenei , jo bibliotēkā darbojas pieaugušo literatūras un bērnu literatūras nodaļa. Bibliotēkas darbības mērķis ir sniegt kvalitatīvus bibliotekāros un informatīvos pakalpojumus, piesaistīt jaunus lasītājus, popularizēt lasīšanu un veicināt informācijas tehnoloģiju lietošanas apguvi un iespējas. Bibliotēka pilda arī brīvā laika pavadīšanas funkcijas: radošās darbnīcas bērniem, tematiski pasākumi un izstādes.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 10:00 19:00
Trešdiena 10:00 19:00
Ceturtdiena 10:00 19:00
Piektdiena 10:00 19:00
Sestdiena 10:00 17:00
Pirmdiena 10:00 19:00
Papildu informācija:

No 1. jūnija līdz 31. augustam bibliotēka atvērta pēc vasaras darba laika.

Pakalpojumi

Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1989

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

579

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

40

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

2632

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

977

Pārējie:

1655

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

28403

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

20401

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

8002

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

49128

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

11063

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 47539
Seriālizdevumi 1014
Audiovizuālie resursi 300
Nošizdevumi 16
Attēlizdevumi 26
Pārējie dokumenti 229
Elektroniskie resursi 4
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 6036

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

2601

Izslēgto dokumentu kopskaits:

2453

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

28865

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 1518 1511 25509
Seriālizdevumi 1046 900 2097
Audiovizuālie resursi 31 11 427
Kartogrāfiskie materiāli 1 22
Nošizdevumi 43
Attēlizdevumi 10
Pārējie dokumenti 4 30 693
Elektroniskie resursi 1 1 64
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 315 221 3428

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 9
Darbiniekiem 4
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

8

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 5
Pašu veidotās 3
Printeru kopskaits:

2

Skeneru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Tīmekļvietnes automātiskās tulkošanas iespēja:

Hugo.Lv