Rīgas Centrālās bibliotēkas Daugavas filiālbibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000020

Adrese:

Aviācijas iela 15, Rīga, LV-1057

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 67848995 @
Bibliotēkā 67848994
Informācija internetvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Anna Dunajevska

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1786

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

03.08.2005

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

57B

Akreditācijas datums:

11.12.2018

Akreditācijas termiņš:

11.12.2023

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1949

Sākums:

Dibināta 1949.gadā kā Rīgas pilsētas 30.bibliotēka ar sākotnējo krājumu 1.581 vienības. Bibliotēkas vēsturē izdalāmi trīs svarīgi posmi, saistīti ar telpu maiņu: no 1949.gada līdz 1966.gadam – lokomotīvju depo Šķirotavas kantora telpā, Krustpils ielā 24; no 1966.gada līdz 1972.gadam – Glūdas ielā 1; no 1972.gada – Maskavas ielā 264. Pirmā bibliotēkas vadītāja (toreiz – bibliotēkas pārzine) – Anna Pētersone No 1964. līdz 2004.gadam bibliotēku vadīja Vija Aperāne. Kopš 1997.gada augusta bibliotēkai piešķirts nosaukums Rīgas tautas bibliotēku apvienības Daugavas bibliotēka, bet ar 2003.gadu Rīgas Centrālās bibliotēkas Daugavas filiālbibliotēka. 2014.gadā tika pārcēlta uz renovētām telpām Aviācijas ielā 15. Lasītājiem atvērta no 2015.gada 30.aprīļa

Darbība:

Bibliotēkas lietotājiem tiek piedāvāts daudzveidīgs krājums visām gaumēm un interesēm, profesionāla bibliotekāra palīdzība informācijas ieguvē, konsultācijas un apmācība datora izmantošanā, dažādi pasākumi un akcijas, tikšanās ar rakstniekiem un tematiskās izstādes, plašs novadpētniecības materiālu klāsts par Ķengaraga vēsturi un Daugavu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 10:00 19:00
Trešdiena 10:00 19:00
Ceturtdiena 10:00 19:00
Piektdiena 10:00 18:00
Sestdiena 10:00 17:00
Pirmdiena 10:00 18:00
Papildu informācija:

No 1. jūnija līdz 31. augustam bibliotēka atvērta pēc vasaras darba laika.

Pakalpojumi

Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

673

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

83

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

3012

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1069

Pārējie:

1943

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

39083

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

27751

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

11332

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

63705

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

14637

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 58690
Seriālizdevumi 3398
Audiovizuālie resursi 1055
Kartogrāfiskie materiāli 11
Nošizdevumi 34
Attēlizdevumi 26
Pārējie dokumenti 452
Elektroniskie resursi 39
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 8437

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 6
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 6

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

2191

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1620

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

25416

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 1316 514 22359
Seriālizdevumi 821 1093 1873
Audiovizuālie resursi 48 2 587
Kartogrāfiskie materiāli 3 34
Nošizdevumi 1 35
Attēlizdevumi 1 10
Pārējie dokumenti 1 10 465
Elektroniskie resursi 1 53
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 257 15 2740

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 12
Darbiniekiem 5
Lasītājiem 7
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

8

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 5
Pašu veidotās 3
Printeru kopskaits:

6

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda

Vietnes automātiskās tulkošanas iespēja:

Hugo.Lv