Rīgas Centrālās bibliotēkas Bišumuižas filiālbibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000041

Adrese:

Bauskas iela 180, Rīga, LV-1004

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 67620866 @
Informācija internetvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Anna Dunajevska

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1782

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

03.08.2005

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

740A

Akreditācijas datums:

19.12.2017

Akreditācijas termiņš:

19.12.2022

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1961

Sākums:

Rīgas Centrālās bibliotēkas Bišumuižas filiālbibliotēka atvērta 1961.gada 30.oktobrī kā Rīgas pilsētas 24.bibliotēka uz Rīgas pilsētas 12.bibliotēkas filiāles bāzes. Kopš 2002.gada bibliotēkas nosaukums - Rīgas Centrālās bibliotēkas Bišumuižas filiālbibliotēka.

Darbība:

Rīgas Centrālās bibliotēkas Bišumuižas filiālbibliotēka ir RCB struktūrvienība, kuras administrējošais, saimnieciskais, metodiskais, profesionālās vadības un SBA centrs ir Rīgas Centrālā bibliotēka. To finansē Rīgas Dome vienotā Rīgas Centrālās bibliotēkas budžeta ietvaros. RCB Bišumuižas filiālbibliotēkas svarīgākie darbības virzieni: - universālā bibliotekārā pakalpojuma sniegšana, - Rīgas pilsētas kultūrpolitikas realizēšana, pamatojoties uz Rīgas Centrālās bibliotēkas attīstības koncepciju, - dalība Rīgas Centrālās bibliotēkas stratēģijas izstrādē un realizēšanā saskaņā ar Rīgas pilsētas kultūras stratēģijas noteiktajiem mērķiem un virzieniem.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Papildu informācija:

Sakarā ar bibliotēkas pārcelšanu uz citām telpām bibliotēka apmeklētājiem uz laiku slēgta.

Pakalpojumi

Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Fizisko personu īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1973

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

155

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

15

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

1114

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

225

Pārējie:

889

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

16843

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

13724

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

3119

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

35262

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

7326

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 31990
Seriālizdevumi 2549
Audiovizuālie resursi 460
Kartogrāfiskie materiāli 36
Nošizdevumi 14
Pārējie dokumenti 200
Elektroniskie resursi 13
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 3291

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 7
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 7

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1218

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1089

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

13569

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 581 397 11617
Seriālizdevumi 622 690 1493
Audiovizuālie resursi 14 244
Kartogrāfiskie materiāli 19
Nošizdevumi 9
Pārējie dokumenti 1 2 167
Elektroniskie resursi 20
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 176 120 1380

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

8

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 5
Pašu veidotās 3
Printeru kopskaits:

2

Skeneru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda

Vietnes automātiskās tulkošanas iespēja:

Hugo.Lv