Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-013344

Adrese:

Aspazijas bulvāris 34, Rīga, LV-1050

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 67227548 @
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Rūta Lazdiņa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

3412900786

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1751

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

25.04.2005

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

2594

Akreditācijas datums:

27.02.2013

Akreditācijas termiņš:

28.02.2019

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1992

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
09:00 17:00 Laiks no 9:00-16:00 lasītāju apkalpošanai. Līdz 17:00 iekšējam darbam.
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1876

Teritorijas kopējā platība (m2):

2460

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

30

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

6

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

421

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

374

Pārējie:

47

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

5568

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

408

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

5160

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

7128

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

10200

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 6482
Seriālizdevumi 476
Audiovizuālie resursi 170
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 2142
Bērnu grāmatas 4340

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

784

Izslēgto dokumentu kopskaits:

461

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

10961

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 784 461 10961
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 745 461 8371
Bērnu grāmatas 39

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 1
Darbiniekiem 1
Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

1

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 1
Printeru kopskaits:

1