Rīgas Celtniecības koledžas bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Augstākās izglītības iestādes bibliotēka >> Koledžu

ISIL kods:

LV-BIB-013392

Adrese:

Gaiziņa iela 3, Rīga, LV-1050

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 67229714 67229714
Bibliotēkā 28290661 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Iestādes vietne Rīgas Celtniecības koledža
Elektroniskais katalogs Rīgas Celtniecības koledžas elektroniskais katalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Inese Ikauniece

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000025357

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

27.02.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1703

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

06.09.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Valsts iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

786 A

Akreditācijas datums:

16.05.2017

Akreditācijas termiņš:

16.05.2022

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1872

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:00
Otrdiena 09:00 17:00
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 18:30
Piektdiena 09:00 17:00
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā piektdiena - sanitārā diena -bibliotēka slēgta

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
Ekskursijas Ekskursijas pa bibliotēku
Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA)
Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēkas izmantošanu, tematiskās uzziņas
Skenēšana Bezmaksas skeneru izmantošana
Bibliotēkas elektroniskais katalogs https://skolas.biblioteka.lv/Alise/lv/15/home.aspx
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
Kopēšana A4 (melnbalta) A4 (krāsaina) 0.07 EUR 0.28 EUR
Kopēšana A3 (melnbalta) A3(krāsaina) 0.10 EUR 0.71 EUR
Drukāšana A4(melnbalta) A4(krāsaina) 0.07 EUR 0.28 EUR
Drukāšana A3(melnbalta) A3(krāsaina) 0.57 EUR 0.71 EUR
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Valsts īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1912

Teritorijas kopējā platība (m2):

8311

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

301,11

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

50

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

984

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

160

Pārējie:

824

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

18320

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

15620

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

2700

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

9416

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 8556
Seriālizdevumi 300
Nepublicētie dokumenti 560

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 2
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 2

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

181

Izslēgto dokumentu kopskaits:

7490

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

21638

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 27541 141 6940 20742
Seriālizdevumi 185 20 50 155
Nepublicētie dokumenti 1200 15 500 715
Elektroniskie resursi 21 5 26

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 13
Darbiniekiem 4
Lasītājiem 9
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

1

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 1
Printeru kopskaits:

1

Skeneru kopskaits:

2

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda
Angļu valoda

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

43