Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-013372

Adrese:

Auru iela 6A, Rīga, LV-1069

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 67411942 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Iestādes vietne Rīgas 96.vidusskola

Vispārīgs raksturojums

Sākums:

Rīgas 96.vidusskola dibināta 1992.gadā uz Rīgas 70.vidusskolas bāzes (apvienojot Rīgas 70. un 82.vidusskolas).

Darbība:

Skolas bibliotēka strādā, balstoties uz katrā mācību gadā administrācijas apstiprinātā darba plāna. Prioritātes: izglītojamo intelektuālā darba iemaņu un prasmju attīstība un sagatavošana tālmācībai. Mērķis: panākt, lai ikviens izglītojamais izveidotos par cilvēku, kas spēj patstāvīgi mācīties, ir kritisks savā domāšanā un aktīvi piedalās izglītības ieguvē. Skolas bibliotēka - viens no līdzekļiem mūžizglītības paradumu veidošanā, skolēnu piederības apziņas un lepnuma par savu skolu veicināšanā.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 8:00 16:00
Otrdiena 8:00 16:00
Trešdiena 8:00 16:00
Ceturtdiena 8:00 16:00
Piektdiena 8:00 16:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Aboniments
2. Lasītava
3. Datoru un interneta izmantošana
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

60

Lietotāji

Pārējie:

0

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

0

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

0

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

0

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

28455

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 28455 28455
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 20509 20509

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Datubāžu kopskaits:

0

Printeru kopskaits:

4

Skeneru kopskaits:

2

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2