Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-013029

Adrese:

Ulbrokas iela 3, Rīga, LV-1021

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 67247854 @ 67247473
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Jeļena Fedorenko

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

3613900679

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

24.01.2002

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0688

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

29.11.2004

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3558

Akreditācijas datums:

19.04.2018

Akreditācijas termiņš:

18.04.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1987

Darbība:

Skolas bibliotēkas galvenais uzdevums ir mācību grāmatu fonda komplektēšana, lai būtu nodrošināts mācību process un lai tas atbilstu mācību programmu prasībām, nodrošināt skolotājus ar metodisko un izziņas literatūru, un izdales materiālu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:30 12:00 - 12:30 pusdienlaiks
Otrdiena 08:00 16:30 12:00 - 12:30 pusdienlaiks
Trešdiena 08:00 16:30 12:00 - 12:30 pusdienlaiks
Ceturtdiena 08:00 16:30 12:00 - 12:30 pusdienlaiks
Piektdiena 08:00 16:30 12:00 - 12:30 pusdienlaiks
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1987

Teritorijas kopējā platība (m2):

116

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

116

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

17

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

830

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

778

Pārējie:

52

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

32700

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

4200

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

28500

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

79200

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

79200

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 78000
Seriālizdevumi 1200
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 78000
Bērnu grāmatas 1200

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1000

Izslēgto dokumentu kopskaits:

546

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

16240

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 1000 546 16240
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 975 546 11790
Bērnu grāmatas 25 2475

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

0

Printeru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1