Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-013027

Adrese:

Ilūkstes iela 30, Rīga, LV-1082

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 67810722 @ 67810722
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Irēna Nedzvecka

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

3613900672

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

04.02.2002

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0234

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

19.11.2003

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3127

Akreditācijas datums:

11.06.2015

Akreditācijas termiņš:

14.06.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1984

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:00
Otrdiena 08:00 16:00
Trešdiena 08:00 16:00
Ceturtdiena 08:00 16:00
Piektdiena 08:00 16:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Printēšana skolotājiem mācību procesam
2. kopēšana skolotājiem mācību procesam
3. Palīdzība un apmācībaskolotājiem Mykoob sistēmā
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Printēšana skolēniem 0.05
2. kopēšana skolēneim un skolotājiem privāti A4 vienpusējā A4 abpusējā A3 vienpusējā A3 abpusējā 0.05 0.07 0.10 0.15
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1984

Teritorijas kopējā platība (m2):

9885,06

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

122,5

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

12

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

1423

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1347

Pārējie:

76

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

17432

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

4001

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

13431

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

28658

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

28320

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 27031
Seriālizdevumi 852
Audiovizuālie resursi 602
Kartogrāfiskie materiāli 134
Nošizdevumi 22
Attēlizdevumi 12
Elektroniskie resursi 5
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 22998
Bērnu grāmatas 3894

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 6
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 2
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 4

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

3695

Izslēgto dokumentu kopskaits:

6368

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

34192

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 3695 6368 34192
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 2967 6368 26400
Bērnu grāmatas 250

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

4

Kopējamo iekārtu kopskaits:

5

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda