Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-013061

Adrese:

Lielvārdes iela 141, Rīga, LV-1082

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 67572681 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Bibliotēkas vietne Rīgas 84.vidusskolas bibliotēka
Elektroniskais katalogs Rīgas 84.vidusskolas bibliotēkas elektroniskais katalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Skolas bibliotekāre - Kristīne Lejiņa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

3713900735

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

05.09.2000

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0670

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

29.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

AI_243

Akreditācijas datums:

08.01.2023

Akreditācijas termiņš:

07.01.2029

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1979

Sākums:

Rīgas 84.vidusskola ir dibināta 1979.gadā. Tāpat kā skolas pagātne, arī šodiena un nākotne ir tās skolēnu, skolotāju un darbinieku veidota, kopta un uzturēta.

Darbība:

Pamatizglītības un vidējās izglītības standartu un programmu īstenošanai nepieciešamo iespieddarbu un elektronisko dokumentu komplektēšana, uzskaite, apstrāde un uzglabāšana. Bibliotekāro un informacionālo pakalpojumu sniegšana. Lasīšanas un izglītības veicināšanas pasākumu organizēšana un atbalstīšana.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:00
Otrdiena 09:00 17:00
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 17:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Brīvpieejas grāmatu fonds, Mācību grāmatu un metodiskās literatūras fonds Mācību un metodiskās literatūras fonds nodrošina izglītības standartu izpildi.
2. Izstādes Regulāras plaukta izstādes, atsaucoties uz aktualitātēm.
3. Lasīšanas veicināšanas pasākumi Rosināt skolēnu piedalīšanos dažādos konkursos un pasākumos.
4. Uzziņas un konsultācijas Uzziņas un konsultācijas par bibliotēkas izmantošanas iespējām.
5. Datori un internets Iespēja izmantot bibliotēkas datorus un internetu.
6. Lasītavas pakalpojumi Uzziņu izdevumu - enciklopēdiju, vārdnīcu, rokasgrāmatu, ceļvežu, mācību grāmatu, preses izdevumu izmantošana uz vietas bibliotēkā.
7. Mācību un metodiskās literatūras fonds Mācību un metodiskās literatūras fonds nodrošina izglītības standartu izpildi.
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Rīgas 84. vidusskola Lielvārdes iela 141, Rīga, LV-1082 Pašvaldības īpašums 1979

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

121,44

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

15

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

1336

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1230

Pārējie:

106

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

18205

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

530

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

17675

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

17293

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

17293

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 17289
Elektroniskais krājums (summa) 4
Citi elektroniskie resursi 4
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 14711

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1933

Izslēgto dokumentu kopskaits:

6096

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

27660

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 1933 6096 27660
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 1913 5036 17334

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 3
Lasītājiem 1
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Tīmekļvietnes automātiskās tulkošanas iespēja:

Google

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1