Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-013061

Adrese:

Lielvārdes iela 141, Rīga, LV-1082

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 67572681 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Bibliotēkas vietne Rīgas 84.vidusskolas bibliotēka
Elektroniskais katalogs Rīgas 84.vidusskolas bibliotēkas elektroniskais katalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Skolas bibliotekāre - Kristīne Lejiņa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

3713900735

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

05.09.2000

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0670

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

29.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

AI_243

Akreditācijas datums:

08.01.2023

Akreditācijas termiņš:

07.01.2029

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1979

Sākums:

Rīgas 84.vidusskola ir dibināta 1979.gadā. Tāpat kā skolas pagātne, arī šodiena un nākotne ir tās skolēnu, skolotāju un darbinieku veidota, kopta un uzturēta.

Darbība:

Pamatizglītības un vidējās izglītības standartu un programmu īstenošanai nepieciešamo iespieddarbu un elektronisko dokumentu komplektēšana, uzskaite, apstrāde un uzglabāšana. Bibliotekāro un informacionālo pakalpojumu sniegšana. Lasīšanas un izglītības veicināšanas pasākumu organizēšana un atbalstīšana.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:00
Otrdiena 09:00 17:00
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 17:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Brīvpieejas grāmatu fonds, Mācību grāmatu un metodiskās literatūras fonds Mācību un metodiskās literatūras fonds nodrošina izglītības standartu izpildi.
2. Izstādes Regulāras plaukta izstādes, atsaucoties uz aktualitātēm.
3. Lasīšanas veicināšanas pasākumi Rosināt skolēnu piedalīšanos dažādos konkursos un pasākumos.
4. Uzziņas un konsultācijas Uzziņas un konsultācijas par bibliotēkas izmantošanas iespējām.
5. Datori un internets Iespēja izmantot bibliotēkas datorus un internetu.
6. Lasītavas pakalpojumi Uzziņu izdevumu - enciklopēdiju, vārdnīcu, rokasgrāmatu, ceļvežu, mācību grāmatu, preses izdevumu izmantošana uz vietas bibliotēkā.
7. Mācību un metodiskās literatūras fonds Mācību un metodiskās literatūras fonds nodrošina izglītības standartu izpildi.
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Rīgas 84. vidusskola Lielvārdes iela 141, Rīga, LV-1082 Pašvaldības īpašums 1979

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

121,44

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

15

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

1341

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1236

Pārējie:

105

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

17867

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 17867
Pieaugušie 509
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 17358

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

18617

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

18617

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 18617
Grāmatas 18617
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 15585
Bibliotēkai ir aktīvs konts kādā no sociālajiem medijiem:

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1750

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

29411

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 1750 0 29411
Grāmatas 1750 0 29411
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 1639 0 18973

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 3
Lasītājiem 1
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Tīmekļvietnes automātiskās tulkošanas iespēja:

Google

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1