Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-013058

Adrese:

Ūnijas iela 93, Rīga, LV-1084

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 67598929 @
Bibliotēkā 67474209
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Bibliotēkas vietne Rīgas 64. vidusskolas bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Diāna Kociņa - bibliotekāre

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

3713900756

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

10.05.2000

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0667

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

28.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3374

Akreditācijas datums:

31.01.2017

Akreditācijas termiņš:

30.01.2023

Vispārīgs raksturojums

Sākums:

1971

Darbība:

1. Vispusīga atbalsta nodrošināšanai skolēniem. 2. Apgādāt mācības procesu, apmierināt skolotāju un skolēnu vajadzības. 3. Apgāde ar mācību līdzekļiem skolniekus. 4. Darbs ar lasītājiem. 5. Literatūras izsniegšana. 6. Uzziņu - bibliogrāfiskais un informācijas darbs. 7. Darbs ar pedagoģisko kolektīvu. 8. Darbs ar fondu un katalogiem. 9. Literatūras popularizēšanas pasākumi.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:00
Otrdiena 08:00 16:00
Trešdiena 08:00 16:00
Ceturtdiena 08:00 16:00
Piektdiena 08:00 16:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
Visi pakalpojumi ir bezmaksas
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Rīgas 64. vidusskolas sākumskola (1.-4.kl) Burtnieku iela 34 Pašvaldības īpašums 2017
Teritorijas kopējā platība (m2):

14395

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

225,54

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

50

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

1463

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1325

Pārējie:

138

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

10311

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

326

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

9985

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

14630

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

13426

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 14630
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 12232

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1387

Izslēgto dokumentu kopskaits:

53829

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

29909

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 1387 53829 29909
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 1107 9985 21514

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 7
Darbiniekiem 4
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

LIIS

Datubāžu kopskaits:

0

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2