Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-013364

Adrese:

Kandavas iela 4, Rīga, LV-1083

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 67459090 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne Rīgas 34.vidusskola
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Skolas direktore: Nataļja Rogaļeva

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

1723

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

16.12.2004

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1059

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

15.01.2009

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas termiņš:

11.10.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1952

Sākums:

Rīgas 34. vidusskolas vēsture sākās 1952./1953. mācību gadā. Tieši tajā laikā ar Rīgas pilsētas Izpildkomitejas deputātu padomes lēmumu Rīgas 40. septiņgadīgo skolu pārdēvēja par Rīgas 34. vidusskolu. Bibliotēka darbību sāk 1952.gadā līdz ar skolas dibināšanu.

Darbība:

2015.gadā skolai tika pievienota Rīgas 68.vidusskola. Mācību process skolā ir nodrošināts 3 ēkās: Vircavas iela 7 - sākumskola (1.-4.klases), Kandavas iela 4 - pamatskola un vidusskola (5.-12.klases) un Dzirciema 1C (Sporta Halle). Bibliotēka savus pakalpojumus nodrošina gan Kandavas ielā 4, gan Vircavas ielā 7.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 15:00 Bibliogrāfiskās konsultācijas 15:00-16:00
Otrdiena 09:00 15:00
Trešdiena 09:00 15:00 Bibliogrāfiskās konsultācijas 15:00-16:00
Ceturtdiena 09:00 15:00
Piektdiena 09:00 15:00
Papildu informācija:

Darbs ar krājumu pirmdienās, trešdienās 8:15-9:00, 16:00-16:45, otrdienās, ceturtdienās, piektdienās 8:15-9:00, 15:00-16:45

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Lietotāju reģistrācija, bibliogrāfiskās konsultācijas par bibliotēkas krājumu un informācijas meklēšanas iespējām.
2. Bibliotēkas apmeklējumi, informācijas un iespieddarbu meklēšana.
3. Grāmatu, darba burtnīcu, audiovizuālo materiālu izsniegšana, saņemšana un nodošana, lietošanas termiņa pagarināšana.
4. Lasītveicināšanas pasākumi (bibliotekārās stundas, konkursi) skolas skolēniem mācību procesa ietvaros.
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas uzcelšanas gads:

2015

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

174

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

24

Lietotāji

Pārējie:

0

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

0

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

0

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1779

Izslēgto dokumentu kopskaits:

3141

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

20604

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 1779 3141 20604
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 1179 2998 16977
Bērnu grāmatas 143 3627

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 1
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

0

Printeru kopskaits:

2

Skeneru kopskaits:

1

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda