Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-013363

Adrese:

Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV-1016

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
67433415 @ 67433415
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Bibliotēkas vietne Rīgas 33. vidusskolas bibliotēka
Elektroniskais katalogs Rīgas 33. vidusskolas bibliotēkas elektroniskais katalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Skolas bibliotekāŗe - Natālija Kravčenko

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

1722

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

16.12.2004

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1721

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

16.12.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

AI_1247

Akreditācijas datums:

29.04.2022

Akreditācijas termiņš:

28.04.2028

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1953

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:30 17:00
Otrdiena 08:30 17:00
Trešdiena 08:30 17:00
Ceturtdiena 08:30 17:00
Piektdiena 08:30 17:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datorpakalpojumi – internets, ofisa programmas u.c. Lasītājiem 8 datoru izmantošana.
2. Informācijas meklēšanas līdzekļi – elektroniskais katalogs Elektroniskais katalogs,
3. Interneta izmantošana Lasītājiem 8 datoru izmantošana
4. Informācija par bibliotēkas krājumiem, nodaļām un bibliotēkas lietošanas noteikumiem un sniegtajiem pakalpojumiem Bibliotēkas krājumi
5. Digitālo mācību platformu izmantošana mācību procesā Soma.lv, Maconis.lv, Uzdevumi.lv, Mācies kopā ar Mulu, Skolas vārds.
6. Datubāzes izmantošana Letonika.lv
7. WiFi – iespēja pieslēgties bezvadu interneta tīklam WiFi
8. Periodisko izdevumu izmantošana E-Periodiskie izdevumi, periodiskie izdevumi
9. Printeru izmantošana Lietotājiem pieejami 2 printeri
10. Kopētāja un skenera izmantošana Lietotājiem pieejami 1 kopētājs un 1 skeneris
11. Multifunkcioālo iekārtu izmantošana mācību stundās, klases audzināšanas stundās, bibliotēkas pasākumos. Multifunkcioālo iekārtu kopskaits-1
12. Bibliotēku, literatūru un lasīšanu popularizējoši pasākumi Bibliotēkas krājumi; bibliotēkas resursi
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Rīgas 33.vidusskola Stūrmaņu iela 23, Rīga LV-1016 Pašvaldības īpašums 1953
Teritorijas kopējā platība (m2):

22000

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

330

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

60

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

824

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

720

Pārējie:

104

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

13572

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 9452
Pieaugušie 4972
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 4480
Virtuālais apmeklējums 4120
Digitālie pakalpojumi 3296
Citu digitālo pakalpojumu izmantošana 3296
Datubāzu apmeklējums 824
Abonētās 824

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

20981

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

2229

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 16861
Grāmatas 16426
Seriālizdevumi 387
Audiovizuālie resursi 48
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 4120
Citi digitāli resursi 3296
Datubāzes (skaits) 824
Abonētās 824
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 11477

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 56
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības 36
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības 20

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

2192

Izslēgto dokumentu kopskaits:

2429

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

21142

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 2186 2429 21136
Grāmatas 2186 2429 21136
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 6 6
Citi digitāli resursi 5 5
Datubāzes (skaits) 1 1
Abonētās 1 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 2185 2429 14069

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 9
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 8
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Pašapkalpošanas grāmatu izsniegšanas/ nodošanas sistēma

Pašapkalpošanas grāmatu izsniegšanas/ nodošanas sistēma:

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

2

Skeneru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1