Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012941

Adrese:

Liepu iela 21, Riebiņi, Riebiņu pag., Preiļu nov., LV-5326

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
65323684 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Riebiņu vidusskola
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Anna Meluškāne

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1049

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

13.03.2004

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

4042

Akreditācijas datums:

28.12.2020

Akreditācijas termiņš:

27.12.2026

Vispārīgs raksturojums

Darbība:

Mācību procesa nodrošināšana ar mācību grāmatām un mācību līdzekļiem, skolēnu interesēm un vajadzībām atbilstošām grāmatām. Skolas pedagogu nodrošināšana ar mācību un metodiskiem līdzekļiem. Iesaistīšanās skolas pasākumos un skolēnu izglītošanā. Skolēnu un skolotāju apkalpošana un visa veida palīdzības sniegšana bibliotēkas apmeklētājiem. Lasītavas pakalpojumu sniegšana, datoru izmantošana, telpas izmantošana mācību procesa un ārpusstundu pasākumu nodrošināšanai.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 16:00
Otrdiena 09:00 16:00
Trešdiena 09:00 16:00
Ceturtdiena 12:00 17:00
Piektdiena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Grāmatu izsniegšana Mācību grāmatas, metodiskā literatūra, izziņu un nozaru literatūra, vārdnīcas.
2. Lasītava Pieejama skolēniem, pedagogiem un skolas darbiniekiem.
3. Datori un internets, skeneris, kopētājs Datori ar interneta pieslēgumu, printera, skenera, kopētāju bezmaksas izmantošana skolēniem, pedagogiem un skolas darbiniekiem.
4. Telpas izmantošana Skolas un klašu pasākumiem, mācību nodarbībām, mācību stundām, lekcijām, izstādēm un citām vajadzībām.
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

55000

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

90

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

15

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

180

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

142

Pārējie:

38

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2241

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

487

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1754

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2385

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1985

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2385
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 1985

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

124

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

8698

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 124 8698
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 124 8551
Bērnu un jauniešu grāmatas 700

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 8
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 7
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2