Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012941

Adrese:

Liepu iela 21, Riebiņi, Riebiņu pag., Riebiņu nov., LV-5326

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 65323684 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne Riebiņu vidusskola
Citas iestādes vietne Preiļu galvenā bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Anna Meluškāne

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1049

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

19.03.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

2986

Akreditācijas datums:

04.12.2014

Akreditācijas termiņš:

03.12.2020

Vispārīgs raksturojums

Darbība:

Mācību procesa nodrošināšana ar mācību grāmatām un mācību līdzekļiem, skolēnu interesēm un vajadzībām atbilstošām grāmatām. Skolas pedagogu nodrošināšana ar mācību un metodiskiem līdzekļiem. Iesaistīšanās skolas pasākumos un skolēnu izglītošanā. Skolēnu un skolotāju apkalpošana un visa veida palīdzības sniegšana bibliotēkas apmeklētājiem. Lasītavas pakalpojumu sniegšana, datoru izmantošana, telpas izmantošana mācību procesa un ārpusstundu pasākumu nodrošināšanai.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 9:00 12:00
Trešdiena 9:00 16:00
Ceturtdiena 13:00 16:00
Piektdiena 10:00 14:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Grāmatu izsniegšana Mācību grāmatas, metodiskā literatūra, izziņu un nozaru literatūra, vārdnīcas.
2. Lasītava Pieejama skolēniem, pedagogiem un skolas darbiniekiem.
3. Datori un internets, printeris, skeneris, kopētājs Datoru ar interneta pieslēgumu, printera, skenera, kopētaju bezmaksas izmantošana skolēniem, pedagogiem un skolas darbiniekiem.
4. Telpas izmantošana Skolas un klašu pasākumiem, mācību nodarbībām, lekcijām, izstādēm un citiem pasākumiem.
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

55000

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

90

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

15

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

195

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

163

Pārējie:

32

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1326

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

389

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

937

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1957

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1768

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1957
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 1787
Bērnu grāmatas 81

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

89

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

8915

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 89 8915
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 89 8234
Bērnu grāmatas 657

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 8
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 7
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2