Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000623

Adrese:

Saules iela 8B, Riebiņi, Riebiņu pag., Preiļu nov., LV-5326

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65323646 @
Bibliotēkā 65323696
Informācija tīmekļvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Olga Ribinicka

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90002698863

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

23.10.2008

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0176

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

06.12.2005

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

356B

Akreditācijas datums:

22.09.2020

Akreditācijas termiņš:

22.09.2025

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1957

Sākums:

01.01.1957. Preiļu rajona deputātu padomes sēdē 1956.g. 21. septembrī nolēma atvērt bibliotēku Riebiņu ciemā no 1957.g. 1. janvāra.

Darbība:

Padarīt informācijas resursus pieejamus un noderīgus pagasta iedzīvotājiem, rosināt interesi bērnos un jauniešos par grāmatu, kā arī saglabāt vietējas nozīmes kultūras mantojuma krājumu nākamajām paaudzēm.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:00
Otrdiena 09:00 18:00
Trešdiena 09:00 18:00
Ceturtdiena 09:00 18:00
Piektdiena 09:00 18:00
Sestdiena 09:00 15:00
Papildu informācija:

Metodiskā diena - katra mēneša pēdējā piektdiena, kad bibliotēka apmeklētājiem slēgta.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Abonētas datubāzes Bezmaksas piekļuve datu bāzēm internetā - Letonika (reģistrētiem bibliotēkas lietotājiem vietne pieejama attālināti), Lursoft Laikrakstu bibliotēka.
2. Apmācības un konsultācijas Individuālā apmācība darbam ar datoru, konsultācijas par informācijas meklēšanas iespējam.
3. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un WI-FI interneta bezmaksas izmantošana.
4. Ekskursijas Ekskursijas pa bibliotēku.
5. Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu materiālu rezervēšana un nodošanas termiņu pagarināšana elektroniskajā kopkatalogā (reģistrētiem bibliotēkas lietotājiem ir iespēja rezervēt grāmatas elektroniski), pa tālruni: 65323646, e-pastu: riebinubiblioteka@gmail.com
6. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Riebiņu bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA).
7. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde.
8. Bibliotēkas virtuālais katalogs Preiļu reģiona bibliotēku elektroniskais kopkatalogs.
9. 3TD e-grāmatu bibliotēka Oriģināldarbi un tulkotie darbi tiešsaistē www.3td.lv (reģistrētiem bibliotēkas lietotājiem).
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Teksta kopēšana vai izdruka A4 loksne, Melnbalta - EUR 0.10
2. Teksta kopēšana vai izdruka A3 loksne, Melnbalta - EUR 0.20
3. Attēla kopēšana vai izdruka A3 loksne, Melnbalta - EUR 0.20
4. Attēla kopēšana vai izdruka A4 loksne, Krāsaina - EUR 0.60
5. Brošēšana ar spirāli EUR 0.80
6. Dokumentu laminēšana 1 lapa - EUR 0.50
7. Attēla un teksta skenēšana (sākot ar sesto lapu) A4 - EUR 0.10
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Riebiņu bibliotēka Saules iela 8B, Riebiņi, Preiļu novads, LV-5326 Pašvaldības īpašums 2014
Teritorijas kopējā platība (m2):

600

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

498

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

75

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

564

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

174

Pārējie:

390

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

10260

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

6890

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

3370

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

19099

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

3862

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 13297
Seriālizdevumi 4631
Audiovizuālie resursi 10
Nošizdevumi 6
Pārējie dokumenti 1155
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 3862

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 85
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 52
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 33

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1571

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1687

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

15829

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 906 1201 13447
Seriālizdevumi 544 486 2114
Audiovizuālie resursi 115
Nošizdevumi 3
Attēlizdevumi 1
Pārējie dokumenti 121 144
Elektroniskais krājums (summa) 5
Citi elektroniskie resursi 5
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 402 290 3049

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 17
Darbiniekiem 4
Lasītājiem 13
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

3

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1