Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012966

Adrese:

Dzirnavu iela 3A, Rēzekne, LV-4601

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 64607372 @ 64622638
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Veneranda Mortukāne

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0776

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

2516

Akreditācijas datums:

23.11.2015

Akreditācijas termiņš:

23.11.2020

Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

0

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

335

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

274

Pārējie:

61

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

4510

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1822

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

2688

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

5692

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1932

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 5439
Seriālizdevumi 253
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 720

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

92

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1147

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

19818

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 62 1117 19818
Seriālizdevumi 30 30 0
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 536 5248 20598

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

0

Printeru kopskaits:

3

Kopējamo iekārtu kopskaits:

3

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda