Rēzeknes pilsētas 2. bibliotēka - Rēzeknes pilsētas Centrālās bibliotēkas filiāle

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000086

Adrese:

Atbrīvošanas aleja 166, Rēzekne, LV-4604

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64632723
Informācija internetvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Inta Anspoka

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0737

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.02.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

376A

Akreditācijas datums:

07.10.2015

Akreditācijas termiņš:

07.10.2020

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1965

Sākums:

Bibliotēka dibināta 1965. gadā kā Rēzeknes pilsētas 2. bibliotēka. Savas pastāvēšanas laikā 4 reizes mainījusi adresi. Kopš 1993. gada bibliotēka atrodas pilsētas Ziemeļu mikrorajonā. Kopš 1977. gada tā ir Rēzeknes pilsētas Centrālās bibliotēkas struktūrvienība - filiāle.

Darbība:

Bibliotēkas darbības mērķis ir nodrošināt pilsētas Ziemeļu rajona iedzīvotāju bibliotekāro apkalpošanu, tādējādi veicinot kultūras nozares attīstību Rēzeknes pilsētā. Bibliotēkas mērķauditorija ir pilsētas Ziemeļu mikrorajona iedzīvotāji, bet, saskaņā ar Rēzeknes pilsētas Centrālās bibliotēkas lietošanas noteikumiem, tās pakalpojumi ir pieejami jebkuram interesentam. Bibliotēkas misija - līdzdalība informācijas un zināšanu sabiedrības veidošanā, vietējo iedzīvotāju mūžizglītības procesa atbalstīšana un veicināšana.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 18:00
Otrdiena 10:00 18:00
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 10:00 18:00
Papildu informācija:

Katra mēneša 15. datums - Spodrības diena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Abonētās datu bāzes Piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft "Laikrakstu bibliotēka", Britannica PLE, Litres Ru.
Datori un internets Datoru, interneta pieslēguma un bezvadu interneta izmantošana.
Konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku, tās izmantošanas iespējām, darbu ar datoru, datu bāzēm un internetu.
Ekskursijas Ekskursijas bibliotēkā.
Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu materiālu nodošanas termiņa pagarināšana pa tālruni 64632723, e-pastu rez2b@rezeknesbiblioteka.lv. Autorizētiem lietotājiem pakalpojums pieejams e-vidē: www.rezeknesbiblioteka.lv. sadaļā Elektroniskais katalogs
Rēzeknes reģiona bibliotēku kopkatalogs Rēzeknes reģiona bibliotēku elektroniskais kopkatalogs, kas nodrošina informācijas pieejamību un meklēšanu elektroniskajā katalogā un novadpētniecības datu bāzē http://www.rezekne.biblioteka.lv/alise/
Uzziņas un konsultācijas Tematisku, faktogrāfisku un bibliogrāfisku uzziņu izpilde.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
Kopēšana, izdruka A4 (melnbalta) 1 lpp. A4 (krāsaina) 1 lpp. A3 (melnbalta) 1 lpp. Kopēšana no bibliotēkas krājuma materiāliem. EUR 0,08 EUR 0,30 EUR 0,16
Oriģinālu skenēšana 1 lpp. EUR 0,16
Lasītavas nakts abonements 1 eksemplārs EUR 0,30
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1970

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

236,5

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

14

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

1491

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

651

Pārējie:

840

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

15141

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

9727

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

5414

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

34206

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

6103

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 18634
Seriālizdevumi 9764
Audiovizuālie resursi 4
Kartogrāfiskie materiāli 2
Attēlizdevumi 1
Pārējie dokumenti 5801
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 4037

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 14
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 7
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 7

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1779

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1851

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

21293

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 667 623 18035
Seriālizdevumi 1099 1228 3165
Audiovizuālie resursi 6 81
Kartogrāfiskie materiāli 5
Attēlizdevumi 1 1
Pārējie dokumenti 6 6
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 195 93 2750

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 10
Darbiniekiem 4
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

5

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 4
Pašu veidotās 1
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda
Krievu valoda