Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012676

Adrese:

"Rankas pamatskola", Rankas pag., Gulbenes nov., LV-4416

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 26661549
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Aiga Loseva

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

0824

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

03.09.2004

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0824

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

03.09.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

4027

Akreditācijas datums:

03.12.2020

Akreditācijas termiņš:

02.12.2026

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1975

Darbība:

Rankas pamatskola piedāvā pamatizglītības apguvi, programmas kods 21011111, speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem, kods 21015611, speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, kods 21015811. Tālmācības pamatizglītības 2.posma (7.–9.klase) programma 23011113

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 10:40
Pirmdiena 10:50 11:30
Pirmdiena 12:00 12:40
Otrdiena 10:00 10:40
Otrdiena 10:50 11:30
Trešdiena 12:50 13:30
Trešdiena 13:40 14:20
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

97

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

25

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

98

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

86

Pārējie:

12

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

2360

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 2360
Pieaugušie 130
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 2230

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1505

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1605

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 1495
Grāmatas 1495
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 10
Citi digitāli resursi 10
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 1505
Bērnu un jauniešu grāmatas 100
Bibliotēkai ir aktīvs konts kādā no sociālajiem medijiem:

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1629

Izslēgto dokumentu kopskaits:

373

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

3590

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 1629 373 3590
Grāmatas 1629 373 3590
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 89 15 2074
Bērnu un jauniešu grāmatas 1540 358 1284

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1