Pušas pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000664

Adrese:

Parka iela 1, Puša, Pušas pag., Rēzeknes nov., LV-4635

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64646046 28325655 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Līga Ratnika

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000025728

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

29.02.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0505

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

12.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

658A

Akreditācijas datums:

17.11.2016

Akreditācijas termiņš:

17.11.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1949

Darbība:

Bibliotēkas mērķis ir sniegt daudzpusīgus un kvalitatīvus biblioekāros, bibliogrāfiskos, informatīvos pakalpojumus, organizēt lasīšanas veicināšanas pasākumus

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 12:00 16:00
Otrdiena 8:00 12:00
Trešdiena 8:00 12:00
Ceturtdiena 8:00 16:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Darbs abonementā un lasītavā Iespieddarbu izsniegšana un reģistrācija, apmeklētāju reģistrācija
2. Darbs datortelpā Datoru apmeklējumu reģistrācija, konsultāciju sniegšana
3. Informatīvais darbs Uzziņu sniegšana, informatīvo materiālu sagatavošana stendiem un pagasta avīzei, informācijas dienu organizēšana, jaunumu izstāžu veidošana, iespieddarbu apskatu prezentācija
4. Lasīšanas veicināšanas darbs Literāro, tematisko pasākumu, radošo darbnīcu u.c. organizēšana, tematisko un jubilejām veltīto izstāžu veidošana
5. Piekļuve tiešsaistes datubāzēm LETONIKA, LURSOFT "Laikrakstu bibliotēka"
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Iespieddarbu drukāšana un kopēšana ar bibliotēkas printeri no interneta un informācijas nesējiem 0.07 EUR 1 lapa A4 no vienas puses, 0.10 EUR 1 lapas A4 abas puses
2. Iespieddarbu skenēšana ar bibliotēkas printeri 0.10 EUR 1 lapa
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

1700

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

82

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

6

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

49

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

8

Pārējie:

41

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

363

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

323

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

40

Virtuālais apmeklējums:

511

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1518

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

80

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 720
Seriālizdevumi 798
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 75

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

423

Izslēgto dokumentu kopskaits:

432

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

6066

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 149 217 5175
Seriālizdevumi 274 215 877
Audiovizuālie resursi 13
Kartogrāfiskie materiāli 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 15 318

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1