Pušas pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000664

Adrese:

Parka iela 1, Puša, Pušas pag., Rēzeknes nov., LV-4635

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64646046 28325655 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Līga Ratnika

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000025728

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

29.02.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0505

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

12.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

658A

Akreditācijas datums:

17.11.2016

Akreditācijas termiņš:

17.11.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1949

Darbība:

Bibliotēkas mērķis ir sniegt daudzpusīgus un kvalitatīvus biblioekāros, bibliogrāfiskos, informatīvos pakalpojumus, organizēt lasīšanas veicināšanas pasākumus

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 12:00 16:00
Otrdiena 08:00 12:00
Trešdiena 08:00 12:00
Ceturtdiena 08:00 16:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Darbs abonementā un lasītavā Iespieddarbu izsniegšana un reģistrācija, apmeklētāju reģistrācija
2. Darbs datortelpā Datoru apmeklējumu reģistrācija, konsultāciju sniegšana
3. Informatīvais darbs Uzziņu sniegšana, informatīvo materiālu sagatavošana stendiem un pagasta avīzei, informācijas dienu organizēšana, jaunumu izstāžu veidošana, iespieddarbu apskatu prezentācija
4. Lasīšanas veicināšanas darbs Literāro, tematisko pasākumu, radošo darbnīcu u.c. organizēšana, tematisko un jubilejām veltīto izstāžu veidošana
5. Piekļuve tiešsaistes datubāzēm LETONIKA, LURSOFT "Laikrakstu bibliotēka"
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

1700

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

82

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

6

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

43

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

4

Pārējie:

39

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

943

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 416
Pieaugušie 404
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 12
Virtuālais apmeklējums 527
Digitālie pakalpojumi 527
Bibliotēkas tīmekļa vietne 527

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1740

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

7

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 1740
Grāmatas 729
Seriālizdevumi 1011
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 6
Bibliotēkai ir aktīvs konts kādā no sociālajiem medijiem:

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 8
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības 2
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības 6

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

375

Izslēgto dokumentu kopskaits:

419

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

6023

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 375 419 6023
Grāmatas 93 5268
Seriālizdevumi 282 419 740
Audiovizuālie resursi 13
Kartogrāfiskie materiāli 1
Pārējās krājuma vienības 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 21 339

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1